Ljus i mitt inre

En stilla Taizémässa i Röds kapell

Stillhet, bön & nattvard

Torsdagar kl. 18.00 - 19.00
ca var tredje vecka

En enkel kvällsmässa, präglad av ljus, med sånger från Taizé (kommunitet i Frankrike) som präglas av stillhet, vila eftertanke och möjlighet till hjälp i bönen.Varmt välkomna till Röds kapell.