Foto: Anders Berholt

Äldre & omsorg

Medmänsklighet

Närvarande, personlig kyrka

Lysekils pastorat vill vara en del i arbetet med att bekämpa ensamhet, fattigdom och stötta vid sjukdom med närvaro, värme & omsorg.

På grund av coronapandemin är alla aktiviteter pausade tillsvidare.

Hembesök

Under pandemin är hembesöken inställda.

Hjälp med inköp av mat och medicin

Tillfälligt journummer för diakonal hjälp.
Vardagar kl. 08.00 - 16.00   
tel: 076-0003273

Samtalsgrupp för sörjande

En möjlighet att dela tankar och erfarenheter av sorg med andra sörjande.