Foto: Anders Berholt

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Vid livets slut.

När någon dör dyker många frågor och känslor upp. Församlingen vill gärna vara till hjälp både med de praktiska frågorna och i sorgen. Många kontaktar en begravningsbyrå som vet hur allt går till och det är ett bra sätt. Ett annat är att ordna med det mesta själv. Vi kan vi ge tips och material hur man bär sig åt att ordna en begravning.

Vad händer nu..

Dödsfall anmäls till pastoratsexpeditionen, antingen av privatperson eller av den begravningsbyrå du vänt dig till. Inom de närmsta dygnen är det själaringning för den döde. Då ringer vi i kyrklockorna för den som avlidit. Följande söndag är det tacksägelse i den församling som den döde tillhörde. Anhöriga kan välja att närvara vid den gudstjänsten eller inte.

Sorgesamtal

Prästen kontaktar sedan närmast anhörig för ett sorgesamtal. Vi försöker i möjligaste mån att träffa den anhörige, annars sker det på telefon. Sedan planeras begravningsgudstjänst tillsammans med präst och musiker.

Avsked

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

Sorg

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med allt. Svenska kyrkan vill gärna erbjuda hjälp till detta. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. Här finns alltid någon som har tid att lyssna och samtala.

Om begravningen

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer. Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för den avlidne. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek. Läs mer om Begravning i Lysekils pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Lysekil, Lyse, Bro, Brastad och på Skaftö.

Samtal & Själavård

Andlig friskvård och stöttande samtal

Begravningsombud

I begravningsombudets uppgifter ingår bland annat att ha aktuell kunskap och ge råd om begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler till begravningsceremoni. Ombudet granskar även om begravningsavgiften ligger på en rimlig nivå.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som utser begravningsombud i regionen, länsstyrelsen har också tillsynsansvaret över dessa.

Begravningsombud i Lysekil:

Bo Sandell
bossesandell@hotmail.com 
070-723 13 49