Vänförsamling

Chitego - Tanzania

Vår vänförsamling Chitego

Sedan november 2009 är Chitego församling i Tanzania, vårt pastorats vänförsamling. Församlingen startades 1994 med att massajen Mzee Isaya lät döpa sig med sin bosättning. Från början var man 17 vuxna och 23 barn och gudstjänst firades under det stora trädet vid Isayas bosättning. Behovet av en kyrka som var mer centralt placerad bland bosättningarna växte fram och man startade sitt kyrkbygge, Alla nationers kyrka, som den heter. 

2004 blev man egen församling och den har vuxit explotionsartat sedan dess. Idag finns fem församlinmgsdelar med var sin ansvarig evangelist.  Församlingen består till största del av massajer och wagogofolk men det finns ytterligare folkslag representerade. Förskolan är församlingens stora projekt och där är vi med och stöder det arbetet 

Vårt samarbete har vuxit fram utifrån en personlig kontakt på Skaftö med EFS-missionär Ulf Ekängen. Han har funnits med sedan starten i Chitego och har stor del i den utveckling som skett där. Han var anställd via Dodoma stift, där Chitego ligger, och arbetade främst med barns och kvinnors rättigheter.
Han har vigt sitt liv åt att vara fosterfar åt över 25 barn, mestadels pojkar med olika handikapp. De har bott tidvis hos honom, han har bekostat deras läkarvård och skolgång m.m. Sedan en tid är Ulf pensionerad och lever halva sin tid i Sverige.

Kyrkbyn

Kyrkbyn som egentligen heter Soui,  har blivit en samlingspunkt för området där det idag finns djupborrad brunn, kvinnornas majskvarn, prästbostad, nybyggda vattentankar och förskolan som är i full funktion med över 100 barn inskrivna. Sedan 2009 har det vuxit upp både växtlighet och enkla boskapshus och utvecklingen har gått fort, på gott och ont.

Församlingen har också vuxit och knoppats av i fem underförsamlingar varav Mdgera också driver en förskola som också fungerar som kyrka på söndagar

Till Chitego

2009: I november 2009 fick vi i pastoratet möjlighet att sända 6 representanter till Dodoma stift och Chitego. Under två veckor fick de möjlighet att stifta bekantskap med biskop, kontraktsprost, församlingspräst och församlingsbor. De besökte massajbosättningar, dövskola och träffade bland flera andra Dodomas fängelsepräst Josefine. Detta första officiella besök var just officiellt och redan då uttrycktes önskemål om att kunna tillbringa mer tid i massajbosättningarna ute i bushen i Chitego.

2011:
Under två veckor i april 2011 åkte en grupp på åtta ungdomar och tre ledare till våra vänner i Chitego kyrkby igen. Denna gång bode de där under en knapp vecka för att tillsammans med barnen och ungdomarna där måla bla förskolan.

2012:
I mars-april 2012 var bröderna Benjamin och Johannes på plats under en månad. De fick chansen att besöka flera massajbosättningar och var i Chitego en vecka och planerade träd. 13-20 september gästades vi för första gången av våra vänner. Det var biskopen i Dodoma stift med fru, tre massajer från Baba Esayas bosättning samt missionär Ulf som kom. Under en veckan åkte de runt i våra tre församlingar. Särskilt spännande var gudstjänsten på söndagen i Lysekils kyrka där vi alla fick möjlighet att fira mässa tillsammans och där vi även utväxlade gåvor med varandra. 
   
2013:
6 personer från vår bibelskola reste på missionsresa och stannade i Chitego i fem dagar. De fick tillsammans med ett team från stiftet där åka runt till många olika bosättningar, dela Guds ord och be för de sjuka. Det finns en stående inbjudan att återkomma  och göra på liknande sätt, då alla var mycket tacksamma över den här möjligheten att tjäna ihop och hjälpa människor.  

2014:
Vi får en veckas besök av kontraktsprost Stanley i september. Han besökte våra tre församlingar, kontraktsprost Torbjörn Edebol, undervisade på bibelskolan, predikade i kyrkan m.m.

2015  
Var det dags för ännu en tur med bibelskolan. Vi var 8 personer som gjorde en liknande resa som 2013 men med ytterligare en dag i Chitego. Vi fick se ett 40-tal människor komma till tro och vi hade också möjlighet att få en heldag för bara kvinnor. Vi besökte också Mpapwa i södra delen av stiftet och kontraktsprost Stanley. 

2017
I april besöktes vi av en snart färigutbildad präst och en evangelist från Chitego. Bibelskolan åkte sedan med Simoni och Daodi "hem" i maj då det var dags för ännu en missionsresa, det var så värdefullt för oss att ha dem som gäster under 7 veckor. Kopplingen till människorna i Chitego blir bara starkare och starkare ju mer vi lär känna varannn och varandras livsvillkor.

2019
Så var det dags igen för evangelist Daodi att återvända till Sverige tillsammans med församlingens pastor Senge samt Bartolomaio, ett av missionär Ulfs fosterbarn. De levde med i pastoratet här i drygt fyra veckor och det var fina och intensiva veckor, inte minst för pastorn som aldrig tidigare lämnat kontinenten. Sedan reste en grupp på 7 personer från Bibelskolan med dem tillbaka för att tillsammans missionera bland massajbosättningarna runt Chitego. Det resulterade i många fina möten över kultur - språk och -nationsgränser och i 74 dop, från spädbarn till åldringar.

2022
var vår senaste resa då pandemin sattae stopp för konakt under ett par år.

                      

Vill du skänka en gåva direkt till Chitego?

Använd Swish: 123 130 45 00