Foto: Anders Berholt

Gravar

Att välja grav till en anhörig kan vara svårt. Här finner du en enkel förklaring till de olika möjligheter som finns.

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av kista brukar ske i samband med begravningsakten. En urna gravsätts normalt några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro. Urnan måste gravsättas inom ett år.

Olika former av gravsättning

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.

Minneslund

På många kyrkogårdar finns en minneslund. Det är en anonym gravplats och några enskilda gravvårdar finns inte utmärkta. Här finns i stället en stor gemensam plats för blommor och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer gravsättningen. Det finns ingen uppgift om exakt var askan satts ned. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

Minneslund ger frihet från skötselansvar. Det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns i stället en gemensam plats för alla blommor och ljus och bänkar för den som vill sitta ned och minnas i den vackra miljön.

Askgravplats

En askgravplats är en ny form av minneslund. Till skillnad från gravsättning i minneslund är anhöriga välkomna att deltaga vid gravsättningen. Askgravplatsen har plats för två askor. Askan ligger i en urna av nedbrytbart material. På en gemensam plats – en mur, en pelare eller liknande intill gravområdet – finns plats för en eller flera skyltar (namn, födelse- och dödsår). Namnskyltarna sitter uppe i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning.

Likt minneslund ger askgravplats frihet från skötselansvar. Det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns i stället en gemensam plats där man kan placera ljus, spetsvas för snittblommor samt vinterdekoration. Kyrkogårdsförvaltningen tar sedan bort uttjänade blommor och dekorationer.

En askgravplats kostar 5000:- i engångsavgift per nedsättning.

Urngrav och Kistgrav

En kyrkogård är vanligen indelad i olika kvarter inom vilka gravvårdarna bör ha en likartad utformning för att bevara en lugn och harmonisk miljö. I den enskilda graven nedsätts en urna eller en kista. En grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annan gravanordning och att plantera växter. Vid kistbegravning kan kistan gravsättas direkt efter begravningsakten. En urna gravsätts några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga. Gravsättning kan också ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg utan anhörigas närvaro.

Gravrätt

För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning. Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft. Med respekt för den avlidna betraktas gravsättningen som definitiv och gravfriden ska värnas. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt.

Boka tid för visning

Inför valet av gravplats är du välkommen att boka tid för visning av tillgängliga alternativ.

Vill du ha hjälp med att sköta graven?

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Vi är på plats och sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor och många gravar runt om på våra kyrkogårdar.

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, Se prislista eller kontakta oss vid frågor.

Det går att beställa gravskötsel för upp till 10 år i taget.

Spridning av aska

Var får man sprida ut aska efter avliden?
Askan efter avliden får strös ut på annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där askan ska spridas ger tillstånd till det.

Du kan få tillstånd för detta om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att askan kommer att hanteras pietetsfullt. Platsen där askan sprids får inte markeras på något sätt.

Spridning kan ske både på mark och över havet. Det bör inte vara i anslutning till bebyggelse, tomtmark, sjöar eller vattendrag och inte heller nära område där fritidsaktiviteter som fiske, bad, båtfärder eller annat förekommer.

Vid begravnings- eller skötselfrågor

Kyrkogård:
Öppettider:
Vardagar kl. 07.00 - 15.30

Pastoratsexpeditionen:
Öppettider:
Måndag - torsdag kl. 08.00 - 15.30
Fredag kl. 08.00 - 12.00

Adress:
Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Epost:
lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se 

Dalskogens klockstapel