Foto: Anders Berholt

Vid dödsfall

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs vi inför en rad praktiska moment man behöver fatta beslut om.

Inför döden

Församlingens präster och diakoner står till förfogade i de fall en döende eller dennes anhöriga önskar en präst eller diakon för dödsförberedelse. Detta kan ske i form av mottagande av nattvard, de sjukas smörjelse, bön, själavårdande samtal eller på annat sätt.

Planera begravning

Men det är inte bråttom. Sjukhuset, servicehuset, eller polisen (vid en olycka) omsörjer att kroppen kommer till bårhus och man har tid att planera begravning och gravsättning i lugn och ro.

Sorgesamtal

Även om sorgen är personlig, kan det vara betydelsefullt att träffa och tala med andra i samma situation. Kontakta din församling eller ditt trossamfund om sorgegrupper. Du är alltid välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen om det är något du undrar över.

Dödsbevis

Oavsett var döden inträffar, ska en läkare utfärda ett dödsbevis och skicka till det lokala skattekontoret. Skattekontoret utfärdar då ett intyg att gravsättning/kremering kan ske.

Svepning

Den avlidne sveps, läggs i en kista och transporteras till bisättningsrum i väntan på begravningsceremoni och gravsättning. Kistläggning och transport av den avlidne från bårhus till bisättningsrum beställs av dödsboet och utförs normalt av begravningsbyråerna.

Viktiga kontakter

Börja gärna med att kontakta det samfund den avlidne tillhörde. Anlita gärna en begravningsbyrå som kan hjälpa till med de praktiska frågorna och hela eller delar av begravningen. Begravningsbyrån hjälper dig att boka tid och plats för begravningen och begravningsförrättare. Begravningsbyrån betalas av dödsboet.
 
Lysekils stad tillhandahåller borgerliga begravningsförrättare och sök efter begravningsförrättare om du vill välja en borgerlig begravning. Gravplats väljer du genom kyrkogårdsförvaltningen, som kan visa dig möjliga alternativ.
Om du vill sköta allting själv, finns här en checklista:
Ordna begravningen själv

Egna önskemål

Det är den avlidnes önskemål om begravning och gravsättning som i första hand ska gälla. Även om vi tror oss ha ett långt liv framför oss, skriv ned eventuella önskemål och förvara handlingarna så att de är tillgängliga för anhöriga.Tala gärna med kyrkogårdsförvaltningen, din församling eller en begravningsbyrå om vad man bör tänka på.

Efter dödsfallet

När dödsfall anmäls till expeditionen kontrolleras kyrkotillhörigheten och uppgifter kring den avlidne förs in i bokningssystemet.

Själaringning

Själaringning sker första torsdagen efter dödsfallet kl. 11.00.

Tacksägelse

Tacksägelse hålls normalt söndagen efter det att dödsfallet anmälts, tacksägelse sker normalt inte på övriga helgdagar.

Själaringning och tacksägelse kan även ske för medlemmar från andra församlingar efter särskilt önskemål.