Foto: Anders Berholt

Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Lysekil, Lyse, Bro, Brastad och på Skaftö.

Aktuellt

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Begravning på olika sätt

Det finns olika sätt att ha en begravning på. Om man har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet betalar en begravningsavgift.

Gravar

Att välja grav till en anhörig kan vara svårt. Här finner du en enkel förklaring till de olika möjligheter som finns.

Gravskötsel

Vårda minnet av dina anhöriga.

Kyrkor & kapell

Här kan du läsa om våra kyrkor och kapell

Vid dödsfall

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs vi inför en rad praktiska moment man behöver fatta beslut om.

Gravplats vid Lyse kyrkoruin

Våra kyrkogårdar

Våra begravningsplatser är rofyllda, vackra platser för besök till minne av avlidna kära.

Vid begravnings- eller skötselfrågor

Kyrkogård:
Öppettider:
Vardagar kl. 07.00 - 15.30

Pastoratsexpeditionen:
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00 - 15.30
Fredag kl. 08.00 - 12.00

Adress:
Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Epost:
lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud

I begravningsombudets uppgifter ingår bland annat att ha aktuell kunskap och ge råd om begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler till begravningsceremoni. Ombudet granskar även om begravningsavgiften ligger på en rimlig nivå.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som utser begravningsombud i regionen, länsstyrelsen har också tillsynsansvaret över dessa. 
Begravningsombud i Lysekil:

Bo Sandell
bossesandell@hotmail.com  
070-723 13 49 

Personal kyrkogård: