Gravplats vid Lyse kyrkoruin
Foto: Anders Berholt

Våra kyrkogårdar

Våra begravningsplatser är rofyllda, vackra platser för besök till minne av avlidna kära.

Brastad kyrkogård

Naturskönt intill Brastad kyrka.

Brastads gamla kyrkogård

Strax intill Brastads nuvarande kyrka.

Bro kyrkogård

Vackert placerad intill Bro kyrka.

Dalskogens Kyrkogård

Lysekils nya kyrkogård

Fiskebäckskils kyrkogård

I Fiskebäckskils blickfång.

Grundsunds kyrkogård

Mitt i Grundsund.

Gåsö kyrkogård

Belägen på ön Gåsö utanför Skaftö.

Ett kors på en gravsten i motljus.

Kolerakyrkogården

Belägen mellan Röd och Grundsund.

Kyrkviks kyrkogård

Belägen strax nedanför Lysekils kyrka

Lyse kyrkogårdar

Placerad intill Lyse kyrka och Lyse kyrkoruin.

Lyshults kyrkogård

Grundsunds nya kyrkogård.

Röds kyrkogård

Detta är Skaftös största kyrkogård.

Åkerbräckans kyrkogård

Denna kyrkogård ligger vid Lysekils infart vid hamnområdet Fridhem.

Biologisk mångfald på våra kyrkogårdar

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Lysekils pastorat arbetar vi med biologisk mångfald. Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Arbetet på våra gravplatser och grönytor är ständigt pågående och detta har vi gjort än så länge:

  • Holkar för småfågel, stare, kattuggla, fladdermöss och fjärilar.

  • Insektshotell.

  • Stockar och grenar som får ligga kvar i naturen, en del med borrade hål för insekternas skull.

  • Ängsmark, stora träd och perenner anpassade för bin och fjärilar.
  • Drick- och badvatten i våra dammar.
  • Bikupa för tama bin.

Vårt ansvar till kommande generationer

Allt vi ser i naturen med all variation inom arter, mellan arter och livsmiljöer på vår jord är biologisk mångfald vilket vi alla är helt beroende av. Det ger oss mat, mediciner, industriprodukter men också inspiration, kreativitet och minskar vår stress. Alla arter har rätt att leva vidare på jorden. Vi har dessutom ett ansvar att lämna den biologiska mångfalden vidare till kommande generationer.

Kontakt vid begravnings- eller skötselfrågor

Kyrkogård:
Öppettider:
Vardagar kl. 07.00 - 15.30

Pastoratsexpeditionen:
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00 - 15.30
Fredag kl. 08.00 - 12.00

Telefon till vår växel:
0523- 29 32 00

Postadress:
Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil