Foto: Anders Berholt

Musik & körer

Musik och sång lyfter och berör våra hjärtan på ett alldeles särskilt sätt, ger oss delaktighet och gemenskap, skönhet och andlighet, glädje och förundran och den är bra för din hälsa. Därför har vi ett stort utbud av musikupplevelser i vårt pastorat.

Lysekils Kyrkokör

Lysekils kyrkokör

Musik förenar människor och den är bra för din hälsa. Välkommen du också!

Lovsång - Lysekils kyrka

Ett team med sångare och musiker som är med och leder gudstjänsten.

Klara ensemble

Fristående klassisk damkör

Skapande barnkör "Växthuset"

Sångglädje, skapande, bakning, rörelse & växt i Lyse församlingshem. OBS! Anmälan. Startar den 24 januari 2024

Lysekören

Vackra toner i samklang - Välkommen Du också! Startar den 25 januari 2024

En not i en grön pratbubbla.

Lovsångskör på Skaftö

Från och med i höst övar vi varje vecka