Foto: Anders Berholt

Musik & körer

Musik och sång lyfter och berör våra hjärtan på ett alldeles särskilt sätt, ger oss delaktighet och gemenskap, skönhet och andlighet, glädje och förundran och den är bra för din hälsa. Därför har vi ett stort utbud av musikupplevelser i vårt pastorat.

Lysekils Kyrkokör

Lysekils kyrkokör

Musik förenar människor och den är bra för din hälsa. Välkommen du också!

Lovsång - Lysekils kyrka

Ett team med sångare och musiker som är med och leder gudstjänsten.

Klara ensemble

Fristående klassisk damkör

Skapande barnkör "Växthuset"

Sångglädje, skapande, bakning, rörelse & växt i Lyse församlingshem. OBS! Anmälan.

Lysekören

Sjunga i kör - det är roligt!

Vuxenkören Livia

varannan onsdag i Skaftö församlingshem