En kvinna sitter ner och lutar huvudet mot handen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bli medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig.

Du gör skillnad

Kyrkan i livet.
I våra församlingar sker ett brett och aktivt andligt, socialt och kulturellt arbete med fokus på närvaro och värme. Vi erbjuder regelbundna, lättillgängliga Gudstjänster, körverksamhet för både stora och små, rikligt med konserter och musikprogram i alla våra kyrkor. Grupper och träffar för barn- & familj, ungdomsverksamhet, social trygghet med arbete bland äldre, sjuka, ensamma med hembesök och stöd i olika former efter behov. Vi erbjuder utvecklande temakvällar, vuxenträffar, kurser, retreater och samtalsgrupper i olika format.

Som medlem i Svenska kyrkan är Du en viktig del av detta.

Levande rum

I Lysekils pastorat vårdar vi 6 av Sveriges 3400 kyrkor och en vacker kyrkoruin. Det är levande rum för gudstjänst, bön, stillhet, vila, tröst, gemenskap, glädje, sång och musik. Alla är vackra, unika byggnader och värdefulla kulturarv som du kan vara med att bevara.

Inträde

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Du kan även ansöka om inträde i Svenska kyrkan, antingen via vårt webbformulär nedan eller genom att posta eller mejla en inträdesansökan till oss. Klicka här för att fylla i en inträdesblankett.

Epost: 
lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Svenska kyrkan Lysekil
Övre kyrkogatan 3 
453 30 Lysekil.

Är du osäker på om du är medlem eller inte och vilken församling du i så fall tillhör? Har du andra frågor om hur det fungerar med medlemskap? 
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/medlem.
Du är också alltid välkommen att kontakta oss på kansliet.

Livets faser 

Varje vecka samlas människor i samband med viktiga händelser som dopkonfirmationvigsel och begravning

Tro och tvivel

Det finns sammanhang där vi får möta varandra, dela tro och tvivel och närma oss Gud. Inom Svenska kyrkan finns det grupper och träffar där du kan ställa frågor, diskutera olika frågor och fördjupa dig i din relation med Gud.

Viktiga arbeten i Lysekil

I Lysekils pastorat arbetar vi, bland mycket annat, med:
Barn & familj på flera olika sätt.
Café XP - Ungdomens hus. Aktiviteter och positiva alternativ för våra ungdomar.
Arken - Pastoratets diakonala center,
En plats för gemenskap mellan människor. Med målsättning om en förvandlad stad, fri från missbruk, hemlöshet, ensamhet och utanförskap. 
Second Hand - Att ge gamla saker nytt värde.
Hembesök hos äldre, ensamma och sjuka.
Retreater - Återhämtning på ett personligt plan.
Informations- och temakvällar.
Kultur & musik
i våra kyrkor och lokaler.

Internationellt arbete

Act Svenska kyrkan samverkar med biståndsorganisationer och kyrkor i hela världen, vid katastrofinsatser och i långsiktigt utvecklingsarbete.

Vänförsamling

Lysekils pastorat är vänförsamling med Chitego - Tanzania sedan 2009.

Stöd vid kriser

Vår personal finns med när kriser, olyckor och katastrofer inträffat. Det finns även möjlighet till samtal och stöd även vid personliga kriser.

Läs mer om vad kyrkoavgiften går till.

Faktaruta

BRA ATT VETA OM MEDLEMSKAP I SVENSKA KYRKAN

 • Dop. 
  Du blir medlem genom ditt dop. Är du döpt i ett annat kristet samfund, kan du bli medlem efter samtal med präst i din församling. Det är naturligt, men inte ett krav, att den som vill döpa sitt barn är medlem i Svenska kyrkan.

 • Konfirmation. 
  Alla är välkomna att delta i undervisningen, men för att konfirmeras i Svenska kyrkan behöver man vara döpt och därmed medlem.
  Dop kan ordnas i samband med konfirmationen.

 • Vigsel. 
  Om du och din partner vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

 • Begravning. 
  Som medlem i kyrkan kan du, eller dina anhöriga, välja att det efter din bortgång ska hållas en begravningsgudstjänst i en kyrkobyggnad.

 • Kyrkoavgift. 
  Alla medlemmar betalar kyrkoavgift. Genom den stöder du alla som behöver kyrkan och det arbete vi utför. I Lysekil är kyrkoavgiften 76 öre per intjänade hundra kronor. Därutöver går 4 öre till Göteborgs stift. (2019)

 • Begravningsavgift 
  Alla invånare betalar begravningsavgift, 25 öre per intjänade hundra kronor. Oavsett medlemskap i kyrkan eller inte.

 • Kyrkoval. 
  Som medlem har du rösträtt vid kyrkliga val.
  Du kan vara med och påverka din kyrka på lokal, regional och nationell nivå.

MEDLEMSKAP - UTTRÄDE

Om du vill få information om att gå ur Svenska kyrkan, läs mer på www.svenskakyrkan.se. 

Det går inte att begära utträde via e-post eller via digitala företag. Du måste skicka in en egenhändigt underskriven blankett. Utträdet gäller från det datumet den underskrivna blanketten kommer till kansliet och stämplas.
Kontakta pastoratsexpeditionen för mer information.