Gudstjänster i Lysekils kyrka

Hjärtats tillbedjan, Tankens förnyelse, Guds ingripande & gemenskap

Gudstjänster i Lysekils kyrka

Söndagar kl. 11.00

Veckomässa

Onsdagar kl 18.30

Gud älskar oss

Vi firar gudstjänst för att Gud älskar oss och har skapat oss att leva i gemenskap med honom och varandra. Den relationen är hjärtat som ger pulsen för allt annat som händer. Vi tänker oss vår mässa i fyra delar:

  • Hjärtats tillbedjan: Vi börjar med tacksamhet, tillbedjan och syndabekännelse - vi överlämnar allt till Jesus.
  • Tankens förnyelse: Texterna från bibeln och predikan öppnar oss för Guds vija och tankar
  • Guds ingripande: Vi firar nattvard och erbjuder samtidigt personlig förbön på flera platser i kyrkan. Vi behöver Guds närvaro och kraft i våra liv.
  • Gemenskap: Vi avslutar alltid med gemensamt kyrkkaffe längst bak i kyrkan.

Söndagsskola

Under terminerna har vi söndagsskola  Davids Hjältar varje söndag. 
Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Webbinspelning 

Se inspelade gudstjänster via: youtube.com/Lysekilskyrka.

Gudstjänst-team

Vi tjänar i team runt varje gudstjänst. Många är delaktiga i våra gudstjänster, frivilliga och anställda. De medverkande träffas en timme innan gudstjänsten och ber för dagens mässa. Det är förbönsteam, lovsångare o musiker, kaffegänget, vaktmästare, kyrkvärdar, stream:are  m fl. Lovsången och tillbedjan får prägla inledningen av mässan då lovsångteam eller kör leder. Det finns alltid förbedjare som särskilt ber för gudstjänsten och för dem som kommer.

Förbön

De är också redo att be för sjuka och alla som behöver förbön av något skäl. Vi har märkt att Gud ofta visar särskilda behov och problem som han vill möta. 
Kyrkvärdar läser texter, dukar nattvard  och tillsammans med vaktmästare hjälper de alla tillrätta. Vi avslutar med kyrkkaffe varje söndag där flera hjälper till med det. Att se varandra, samtala och dela livet en stund är en självklar fortsättning av gudstjänsten.

Gemensam kyrka

Även andra kyrkor och grupper firar gudstjänst hos oss. Katolska församlingen har gudstjänst på spanska första fredagen i varje månad 18.00 i kyrkan. Katolska församlingen firar också mässa på svenska i församlingshemmet några gånger per termin.

Andra tillfällen tillbön och nattvard i veckan under terminerna:

onsdag:
17.30-18.00 kvällsbön i bönerummet jämte sakristian i kyrkan
fredag:
8.30-9.30 morgonmässa med lovsång, bön och förkunnelse i kyrkan

Välkommen att fira gudstjänst med oss.

Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde

Diakonihuset Arken 
torsdag:
8.30-9.00 Arkens morgonmässa 

Livesänd Gudstjänst - Lysekils kyrka

Se gudstjänsten i livesändning eller titta när du vill.