Gudstjänst i Bro & Brastad

Finn styrka i Din kyrka - Kom och fira gudstjänst med oss!

Rikt gudstänstliv

Huvudgudstjänst i Bro kyrka på söndagar kl. 11.00 med mässa.
Familjegudstjänst i Brastad kyrka en gång i månaden kl. 16.00.
Se kalendern för aktuella datum och tider.

Välkommen att fira Gudstjänst med oss!

 

Dagens kollekt

Vill du ge en gåva?

Kollekt Bro:
Swish 123 022 61 26

Kollekt Brastad:
Swish 123 650 21 16

Tack för ditt stöd!

Brastad kyrka Foto: Tommy Hvitfeldt
Bro kyrka Foto: Tommy Hvitfeldt