Foto: Tommy Hvitfeldt

Gudstjänster i Lysekils norra församling

Finn styrka i Din kyrka - Kom och fira gudstjänst med oss!

Bro kyrka

Huvudgudstjänst i Bro kyrka på söndagar kl. 11.00 med mässa.

Brastad kyrka

Kvällsgudstjänst/mässa. Se separat predikotursanslag eller hemsidans kalender.
Under sommarmånaderna juni-augusti startar mässan kl. 18.00

Veckomässa torsdagar ojämna veckor kl. 18.00

Toner För Livet - Musikprogram första onsdagen i månaden kl. 18.00

Lyse kyrka

I lyse firar vi kvällsmässa/Gudstjänst med start kl. 17.00
Under sommarmånaderna juni-augusti startar mässan kl. 18.00

Taizé-mässan/Gudstjänst
Taizémässan har inslag av tystnad, ljuständning lugn & vacker repetitiv musik. 

Familjegudstjänster
Några gånger per termin har vi familjegudstjänster. Dessa riktar sig till alla åldrar men med lite mer fokus på barnen. På dessa söndagar medverkar oftast barnen från ”Växthuset”, vår Skapande barnkör.

Musikgudstjänster
Några gånger per termin har vi musikgudstjänster. 

Dagens kollekt

Vill du ge en gåva?

Kollekt Bro:
Swish 123 022 61 26

Kollekt Brastad:
Swish 123 650 21 16

Kollekt Lyse:
Swish 123 441 28 96

Tack för ditt stöd!