Gudstjänster på Skaftö

Välkommen på gudstjänst på Skaftö, ett distrikt i nya Lysekils södra församling

Gudstjänsten

På Skaftö firar vi mässa kl. 16:00 på söndagar. 

En söndag i månaden är mässan sammanlyst till Lysekils kyrka kl 11:00. 
En söndag i månaden firar vi temagudstjänstt 16.00, vanligtvis utan nattvard:

Se kalendern nedan för aktuell information.

Taizémässa

Taizémässa  firas var tredje vecka i Röds kapell.
En enkel nattvardsgudstjänst med sånger från Taizé (kommunitet i Frankrike) som präglas av stillhet,bön. och sång. 

 

Grundsunds kyrka Foto: Pontus Olausson