Gudstjänster på Skaftö

Välkommen på gudstjänst på Skaftö

Gudstjänsten

På Skaftö firar vi mässa kl. 16:00 på söndagar.

En söndag i månaden är mässan sammanlyst till Lysekils kyrka kl 11:00. Mässa och Gudstjänst firas vanligtvis i Grundsunds kyrka.
Se kalendern nedan för aktuell information.

Välkommen!

Taizémässa

Taizémässa firas varannan torsdag kl. 18:00 i Skaftö församlingshem med sånger från Taizé (kommunitet i Frankrike) som präglas av stillhet och bön. Mässan är ca 30 minuter.

 

Grundsunds kyrka Foto: Pontus Olausson