Foto: Anders Berholt

Kyrkor & kapell

Här kan du läsa om våra kyrkor och kapell

Dalskogens kapell

Dalskogens kapell ligger omgiven av sin begravnings-plats, med gravar på samtliga sidor. Gravplatsen avgränsas mot söder och öster av klippta häckar och trådstängsel. Gravplatsens huvudentré i sydväst utgörs av ett parti stenmur med flera svartmålade järngrindar på stenstolpar. En bred, rak grusväg kantad av en oxelallé leder fram till kapellets huvudentré i väster. Närmast kyrkan avslutas allén av några större lövträd. På ömse sidor om vägen finns områden med äldre, ramförsedda gravar och helt omslutna av grusade ytor. 

Borgelig begravning

Dalskogens kapell kan anpassas för, och är anvisad som, borgerligt begravningsrum i Lysekils pastorat.

Dalskogens kapell Foto: Anders Berholt

Hitta hit:

Dalskogens kapell
453 38 
Lysekil

Röds kapell

Vacker beläget, mellan Grundsunds och Fiskebäckskils kyrkor ligger Röds kapell i typisk bohuslänsk miljö. Byggstilen är strikt och har en fornnordisk prägel. Inne i kapellet hänger en kopia av Holman Hunts "Världens ljus" målad av kapellets arkitekt Carl Norman. Kapellet uppfördes på 60-talet och var ursprungligen brunt men är numera rödmålat.

Hitta hit:

Stockeviksvägen 4
451 78
Fiskebäckskil

Lysekils kyrka

Vackert beläget med utsikt över havet mitt i Lysekil ligger Lysekils kyrka. Den har ett katedralliknande utseende, med alla detaljer utformade i nygotikens formspråk. Kyrkan har en korsformigt plan med ett treskeppigt långhus i nord-sydlig riktning och korsarmar i öster och väster. 

Grundsunds kyrka

Grundsunds kyrka och begravningsplats ligger i samhällets södra utkant på Ösön. Läget är centralt och nära bron som förbinder ön med Skaftölandet. I väster vidtar kala klippor med vindpinat vegetat. Träkyrkan består av långhus med rakt avslutat kor i öster. I väster finns ett kyrktorn med en smal tornspira. Åt norr och söder sträcker sig korsarmar ut. Väggarna är utvändigt panelklädda och vitmålade.

Fiskebäckskils kyrka

Vår anrika och vackra kyrka i Fiskebäckskil.
Fiskebäckskils träkyrka är orienterad i öst-västlig riktning och ligger i en sydslänt. Norra sidan ligger nära marknivå medan södra sidan vilar på en hög grundmur. Kyrkan uppfördes 1772 och ersatte en tidigare träkyrka från 1500-talet.

Bro kyrka

Foto: Anders Berholt

Bro kyrka av sten går tillbaka till 1200-talet. I slutet av 1600-talet byggdes kyrkan om och fick nuvarande bredd och femkantiga kor. Det nuvarande stentornet uppfördes år 1937 med liknande tornhuv som 1695-års torn. I kyrktornet hänger tre kyrkklockor.

Brastad kyrka

Foto: Anders Berholt

Brastad kyrka är byggd av granit och består av rektangulärt långhus med en smalare, femsidig korutbyggnad i öster. Sakristian är inrymd i korutbyggnaden och avskiljs från kyrkorummet med en skärm. Vid långhusets västra kortsida finns kyrktornet med huvudingång. Kyrkan har ett skifferklätt sadeltak.

Lyse kyrka

Lyse kyrka färdigställdes år 1912 i  romansk grundform med rundbågar, välvt kor och absid. Omkring dörrarna finns ristningar efter gamla mönster. Det mäktiga taket vilar på stenkonsoler. Dessa är utförda av stenhuggare i församlingen och föreställer människo- och djurfigurer. Intill ligger ruinen av Lyse gamla kyrka som brann 1909. Ruinen används flitigt till gudstjänster, vigslar & dop.