Foto: Ingela SjömarAndersson

Retreat i Lyse

Att trycka på "pausknappen" för en stund..

Stanna upp inför Gud och dig själv

Det är lika enkelt som det är svårt.
Att unna sig en stund i stillhet och tystnad.

En retreat är en reträtt, ett tillbakadragande för att mobilisera styrka och få ett bättre utgångsläge. En reträtt är inte en flykt. Det är en möjlighet att få tid att lyssna uppåt och inåt. Att dra sig undan är ingen flykt från verkligheten. Snarare fungerar ofta vardagens stress som en flykt från att ta itu med den oordning som finns på insidan, i själen. I retreaten så ställs vi inför den Gud som älskar oss och inför oss själva. Det är en möjlighet att både se var vi är, höra Guds tilltal och med Guds hjälp ta ut en riktning framåt. Vår vision för Lyse är att det skall vara en böneplats där det är lätt att möta Gud och sig själv, lätt att höra Guds tilltal och se hans vägar. 

Harmoni

Att kroppslig harmoni förutsätter en balans mellan arbete och vila är självklart för oss alla. På samma sätt är det med själens harmoni. Din själ behöver också vila. Och det är inte självklart att själen vilar när kroppen vilar. Hos många av oss arbetar själen vidare på kvällen när kroppen avslutat sitt arbete. Vi tänker på nästa dag eller vi oroar oss för att vi inte presterar nog. I retreaten får vi hjälp att lägga bort det som leder våra tankar fel. En vilsam miljö, någon annan som lagar maten, någon annan som tar hand om dig och vägleder dina tankar. Vi stänger av världen utanför några dagar. Ja, till och med den muntliga kommunikationen med de andra retreatdeltagarna. Inte för att vända oss bort från världen. Utan för att vända oss till Gud och oss själva. 

Tystnad

I retreatens tystnad, som vi kallar den goda tystnaden, får vi hjälp att lyfta fram sådant som vi dolt, sådant som gnager i vårt undermedvetna och som bryter ner. Den smärta som vi tystar ner och döljer, medvetet eller omedvetet, kommer sakta men säkert ifatt. De svar som vi söker finns där i Guds tilltal. Dröj inte för länge med att uppsöka tystnaden. Ge din själ lite omsorg. Det är du värd. Lyses vackra omgivning och rofyllda läge lockar till en stund att andas.

Retreater i Lyse

I Lyse anordnas retreater både enskilt och i grupp.
Ibland har vi endagarsteman och ibland sträcker det sig över fler dagar.

Gemensam retreat

Under en eller flera dagar ges möjlighet att få vägledning in i retreaten. En eller flera vägledare finns med som leder mässa, andakter och meditationer. Det finns möjlighet till enskilda samtal om så önskas. Allt som behöver "ordnas" är ordnat, både när det gäller praktiska saker som mat och inre vägledning. 

Personlig retreat

Finns möjlighet så att våra lokaler inte är bokade kan du ensam eller i en mindre grupp ha en personlig retreat. Denna kan vara i en eller flera dagar. Då ordnar då din egen mat och lägger upp schemat själv, samtidigt som du har möjlighet att vara i den miljö som Lyse erbjuder. En möjlighet att ge dig själv tid att vara inför Guds ansikte.