Foto: Anders Berholt

Lilla Arken

- En del av Lysekils Diakonala Center -

Lilla Arken

Mitt emot diakonihuset Arken, ligger det gula trähuset som vi kallar ”Lilla Arken”.
Här är en plats för deltagare i arbetsträning och för våra anställda.

Projektet - Växtkraft

På Lilla Arken ryms också vårt nya projekt Växtkraft, som är en del av ett större projekt i Göteborgs stift, Vidare med Mary.

Detta projekt erbjuder arbetsträning inom kyrkan. Målet med Växtkraft är att utifrån grön diakoni och hantverk stärka kvinnor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna tas ut i samverkan med socialförvaltningen i Lysekils kommun.

Besöksadress:
Lilla Arken
Drottninggatan 20
Lysekil