Lysekils Scouter

Var redo för ditt nästa äventyr

Tid & plats:

För dig som går i årskurs 3 och uppåt.
Lysekils Equmenia Scouter träffas varannan onsdag kl 18.00-19.30.
Vi håller scoutmötena i Café XP (kungstorgskyrkan).

Medlemsavgift:

75 kr/termin.

För mer info se Facebooksida: Lysekils Equmenia Scouter

Kontakt: 
Urban Hansson 
070- 69 63 579