Foto: Anders Berholt

Gravskötsel

Vårda minnet av dina anhöriga.

Vill du ha hjälp med att sköta graven?

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Vi är på plats och sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor och många gravar runt om på våra kyrkogårdar.

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut dekorationer så att graven är välskött hela året runt.

Beställning & prislista

Ansökan om gravskötsel
Bestämmelser och taxor, åtagande att vårda gravplats
Du är alltid välkommen att diskutera olika möjligheter med vår personal.

Vid begravnings- eller skötselfrågor

Kyrkogård:
Öppettider:
Vardagar kl. 07.00 - 15.30

Pastoratsexpeditionen:
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00 - 15.30
Fredag kl. 08.00 - 12.00

Adress:
Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Epost:
lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se