Foto: Anders Berholt

Skaftö kyrkor

På Skaftö finns Grundsunds kyrka & Fiskebäckskils kyrka. Här finner du även Röds kapell.

Grundsunds vackra träkyrka

Grundsunds kyrka

Träkyrkan består av långhus med rakt avslutat kor i öster. I väster finns ett kyrktorn med karnisformad svängd huv och en smal tornspira. Åt norr och söder sträcker sig korsarmar ut. Väggarna är utvändigt panelklädda och vitmålade.

Ursprungliga kyrkobyggnaden var ett kapell som uppfördes 1799. Den bestod av ett långhus med tresidigt avslutat kor. Ett kyrktorn byggdes till 1818. En större ombyggnad genomfördes 1893 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. Kyrkan förlängdes åt öster och fick ett nytt tresidigt avslutat kor. De breda korsarmarna uppfördes och kyrkan fick sin nuvarande planform som korskyrka. En renovering genomfördes 1973 då interiören målades om. Samtidigt avlägsnades 32 kyrkbänkar vilket resulterade i att kyrkan kan ta emot 500 besökare.

Kyrkans inventarier

Dopfunten från 1799 är av skulpterat trä.  Nummertavlorna är från 1799. Altartavlan är en oljemålning utförd 1937 av Ole Kruse. 1974 monterades tavlan in i ett ramverk från en äldre altaruppsats och placerades över altaret. Orgeln på elva stämmor installerades vid ombyggnaden 1893. 1955 byggdes den om av Tostareds orgelfabrik. Nuvarande predikstol snidades 1939. En äldre predikstol är från 1894. En stor dansk bibel från år 1588 - 1589 ligger på predikstolen. En av kyrkklockorna är samtida med tornet från 1818. En till klocka av malm tillkom 1939.

Kyrkan används flitigt till bl.a. vigslar och dop samt till ett stort utbud av musikevenemang.

Grundsunds kyrka Foto: Pontus Olausson

Fiskebäckskils anrika kyrka

Fiskebäckskils kyrka

Fiskebäckskils träkyrka är orienterad i öst-västlig riktning och ligger i en sydslänt. Norra sidan ligger nära marknivå medan södra sidan vilar på en hög grundmur. Kyrkan uppfördes 1772 och ersatte en tidigare träkyrka från 1500-talet. Den tidigare kyrkan var rödmålad och hade torvtak. Enligt uppgift låg den ett tiotal meter längre ner i slänten. Eftersom den gamla kyrkan bedömdes vara för liten och ständigt var i behov av reparationer lät man bygga en ny.

Vid början av 1900-talet räckte inte heller nuvarande kyrka till så år 1913 man lät förlänga den genom att förskjuta koret åt öster. Samtidigt byggde man till en sakristia åt öster och höjde kyrktornet. Utmärkande för Fiskebäckskils kyrka är tak- och väggmålningarna, utförda 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers.

Kyrkans inventarier:

Dopfunten härstammar från 1600-talet och är skulpterad i ek i ett enda stycke. Predikstolen tillverkades 1792 i Göteborg. Ursprungligen var den avsedd för domkyrkan, men kom 1794 till Fiskebäckskils kyrka. Altaruppsats från 1665.

Fiskebäckskils kyrka används flitigt till vigslar, dop och musikevenemang.

Röds kapell

Röds kapell Foto: Anders Berholt

Vacker beläget mellan Grundsund och Fiskebäckskils kyrkor ligger Röds kapell i typisk bohuslänsk miljö.

Röds kapell byggdes år 1967. Byggnadens uttryck domineras av det låga vägglivet och det höga, branta sadeltaket. Byggstilen är strikt och har en fornnordisk prägel. Inne i kapellet hänger en kopia av Holman Hunts "Världens ljus" målad av kapellets arkitekt Carl Norman. Kapellet var ursprungligen brunt men är numera rödmålat.

Röds kapell

Livets skeden

En bebis i dopklänning vilar i någons famn.

Dop

Dopet är startpunkten på vår vandring genom livet tillsammans med Gud. Dopets välsignelse påminner oss om att vi alltid är sedda och älskade,

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Går ni i bröllopstankar och vill ni gifta er i kyrkan? Oavsett om ni väljer stor fest eller en högtid i all enkelhet blir bröllopet ett minne för livet. Boka er dag i en av våra vackra kyrkor.

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?