Profetskola 2024-2025

Fördjupning i den profetiska tjänsten och en möjlighet att få vara i en profetisk miljö.

Varför profetskola?

Från höstterminen 2024 kan vi erbjuda ett teamår för dig som har en längtan att fördjupas i den profetiska tjänsten. Du är kanske ännu osäker på din kallelse men dras till det profetiska. Du har kanske läst mycket om det och nu är det dags att ta ett steg vidare. 
Lysekils södra församling har under många år sökt vägar och utrustat människor inom det profetiska. I Gamla testamentet läser vi om platser, profetskolor och profetpersoner som utrustade för den profetiska tjänsten. Även i vår tid och kanske särskilt nu ser vi ett behov av att erbjuda en sådan plats och ge fler möjligheten att få leva med i en profetisk församling över tid.

Upplägg

Vi erbjuder ett år att på heltid tränas och växa i den profetiska tjänsten
alternativt möjlighet att ansluta på distans med närvaro fredagar och vissa helger över året

Teamåret Profetskolan

Vi erbjuder max 4 platser för dig som är ung,19-30 år. 
Veckans fylls av daglig bön, undervisning, teamsamlingar, fördjupning i de kreativa områdena, strategisk bön, tid för egen fördjupning, mission bland ungdomar, gudstjänst, tillbedjan.
Start 9 september 2024, avslut i samband med gudstjänsten 1 juni 2025
Du får en mentor som följer dig under året
Året innehåller också helger i samarbete med New Wine, böneveckor 24-7, läger, ledardagar mm
Året är kostnadsfritt och vi ordnar gratis boende tillsammans med de övriga i teamet samt matpengar.
Ledighet över jul och var 4:e helg.

Distansåret Profetskolan

Litteraturfördjupning på hemmaplan 
Närvaro i Lysekil varje fredag 8.30- 13.00 
Medverkan vid två (tre) helger i Lysekil; november, mars (och maj)
Regelbundna mentorsamtal 
Kostnad: 500 kr för litteratur

Preliminärt grundschema Teamåret:

måndag ledigt

tisdag fm
Teamtid; undervisning, samtal; David Norgren
tisdag  em 
Delar av teamet, ungdomsevangelisation, Joel Wolfbrandt
tisdag kväll 
Bibelsskola med församlingens bibelskolegrupp; Hans Wolfbrandt, Karin Malmström

onsdag Lästid
onsdag kväll
veckomässa
onsdag kväll 
strategisk bön för delar av teamet

torsdag fm   
Teori och praktik, kreativa uttryck; delar av arbetslaget
torsdag em   
Självstudier och praktik

fredag fm     
Morgonmässa, fördjupande undervisning om profettjänsten; Hans                          Wolfbrant, Karin Malmström
fredag lunch   
Teamtid; David Norgren
fredag em kväll
Delar av teamet, ungdomsevangelisation, Joel Wolfbrandt

lördag ledigt

söndag 
gudstjänst

Teman som tas upp under året:
tisdagar

Nådegåvorna, den profetiska gåvan, urskiljning, förbön;helande och tro, kraft och auktoritet, den helige Ande, delar av GT profeternas kallelseberättelser; Samule,Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Heskiel

torsdagar

Skapande, strategisk bön, drömtolkning, tillbedjan som livsstil, skriva; proklamation, dikt och musik, 24-7 bön, rörelse, dans och flaggor

fredagar

Profeten och Ordet, Tjänstegåvorna, den profetiska tjänsten, dess uppdrag, profetiska handlingar, profeten och församlingen, den profetiska församlingen, profetpersonligheten, profetens; bönetjänet, väktartjänst, the seer och profetiska förutsägelser.

Ansökan

Anmälan är nu öppen. Vi har löpande antagning men sista ansökningsdag är 15/8. Skicka in din anmälan via länken nedan så återkommer vi till dig och kommer överens om en tid för intervju. 

Klicka här för att ansöka