Foto: Johannes Jönsson/ Susanne Gustafsson

Nya Bibelskolan 2023-2024

Bibelfördjupning för livet

Aktuell information:

Kursstart: tisdag 26 september 18.00-21.00
(Årskurs 2 med möjlighet att gå oavsett tidigare deltagande)
Avlutas maj 2024

Anmälan : senast 27 augusti

Kostnad: 200 kr/termin för fikat

Plats: Kyrkans Hus Utsikten

Lärare: Församlingens egna Hans Wolfbrandt och Karin Malmström samt söndagsföreläsare och vissa tisdagar

Höstens teman:
Bibeln, verkligheten och den kristna tron
Försoningen och korset
Den andliga kampen
Elia och Elisa
Den helige Ande
Det profetiska, funktion & uppdrag
Tjänstegåvorna
David, Salomo och templet

Två söndagsseminarier: september; Urskiljning, ny andlighet, gamla gudar, KIm Brynte (?)
november: De förföljda kristna

Vårens teman:
Korintierbreven -församlingens utmaningar
Apostlagärningarna
Kyrkans första tid; förföljelserna och den etablerade kyrkan
Himmel och helvete
Äktenskap och människnas identitet
Sakramenten
Gudstjänst såsom i himmelen
Treenigheten

Februari; ev långkursen Limitless

Nya Bibelskolan

När vi under tolv år erbjudit bibelskola i församlingens regi har vi velat möjliggöra för många att fördjupa sig ett år i Guds Ord. Vår målsättning har också varit att förtydliga uttrycket GUDS RIKE  - vad är det, hur ser det ut, vad har det med mitt liv att göra? Att få ta nya steg på trons väg har också varit en viktig del . Mycket faller på plats när man ser Bibelns innehåll i sitt sammanhang.

Nya Bibelskolan träffas varannan tisdagskväll,  2-3 söndagseftermiddagar per termin samt en halvvecka dagtid i i början av februari. Kursen sträcker sig  över två terminer
Läsåret 2022-23 startade nystartade vi och det räknar vi som läsår ett
Det följs av läsår 2 och 3 enligt ett rullande schemaoch möjliggör att man kan gå 1-3 år. Man kan påbörja sin Bibelskola vilket läsår som helst och också välja hur många år man vill gå. 

 

Tidigare årskurs 1

hösttermin:
Bibelsyn och bibelförståelse
Skapelsen
Förbundstanken
Ett folk, ett land, en Gud
Mose liv och föredöme
Exodus
Domarboken, dess principer & getsalter
Bibelns profeter och deras tjänst

vårtermin:
 Jesus och Guds rike, Hans Wolfbrandt
 Lärjungaskap- att vara en och träna fler  Peter Stenman. präst i Romelanda/Kareby
Paulus-mission, Andens gåvor 1 Kor 12-14, Hans Wolfbrandt
Romarbrevet- rättfärdighetsläran                        
John Derneborg, pastor pingstförsamlingen i Vänersborg
Stilla veckans händelser och deras betydelse, Hans Wolfbrandt
Den profetiska församlingen, Karin Malmström
Efesierbrevet, Hans Wolfbrandt
Evighetshoppet 1 Kor 15                                         
Per Wallin, tidigare präst i Lyse församling

Söndag 12/3 Söndagsgästen
13.15-16.00
Kyrkans återkomst, inte om utan när.
Söndagsgästen Kjell- Axel Johansson undervisar utifrån sin senaste bok
Kjell-Axel är välkänd som pastor och har bland annat varit Sverigeansvarig för Örebromissionen (numera EFK) och nationell ledare för New Wine. För närvarande arbetar han i Woodlands Church, Texas

Kontakt - Bibelskolan

Hör gärna av dig med frågor eller anmäl dig direkt till: