Foto: Johannes Jönsson/ Susanne Gustafsson

Nya Bibelskolan

Bibelfördjupning för livet

Nya Bibelskolan

När vi under tolv år erbjudit bibelskola i församlingens regi har vi velat möjliggöra för många att fördjupa sig ett år i Guds Ord. Vår målsättning har också varit att förtydliga uttrycket GUDS RIKE  - vad är det, hur ser det ut, vad har det med mitt liv att göra? Att få ta nya steg på trons väg har också varit en viktig del . Mycket faller på plats när man ser Bibelns innehåll i sitt sammanhang.

Detta har vi fortsätt med men på kvällstid för att möjliggöra för fler att vara med
Nya Bibelskolan träffas varannan tisdagskväll,  2-3 söndagseftermiddagar per termin samt en halvvecka dagtid i i början av februari. Kursen avslutas v.20 2023
Nästa kurs är beräknad till augusti 2023-maj 2024 med möjlighet att anmäla sig fram till 15 augusti

Upplägg

Plats: Kyrkans Hus Utsikten
Tid: Tisdagar udda veckor 18-21.00 inklusive fikapaus

Vi läser i block 1-3 träffar
Man är välkommen att delta i ett eller flera block men bäst är förstås att gå hela Nya Bibelskolan om man har möjlighet Anmälan till respektive block är öppen fram till en vecka före start

Program, gäster och block våprterminen 2023:

Block 1:
17 januari  Jesus och Guds rike, Hans Wolfbrandt
14 februari Lärjungaskap- att vara en och träna fler                                              Peter Stenman. präst i Romelanda/Kareby

Block 2:
28 februari  Paulus-mission, Andens gåvor 1 Kor 12-14, Hans Wolfbrandt
4 mars  Romarbrevet- rättfärdighetsläran                        
John Derneborg, pastor pingstförsamlingen i Vänersborg

Block 3:
28 mars  Stilla veckans händelser och deras betydelse, Hans Wolfbrandt
11 april  Den profetiska församlingen, Karin Malmström

Block 4:
25 april  Efesierbrevet, Hans Wolfbrandt
9 maj  Evighetshoppet 1 Kor 15                                         
Per Wallin, tidigare präst i Lyse församling

Söndag 12/3 Söndagsgästen
13.15-16.00
Kyrkans återkomst, inte om utan när.
Söndagsgästen Kjell- Axel Johansson undervisar utifrån sin senaste bok
Kjell-Axel är välkänd som pastor och har bland annat varit Sverigeansvarig för Örebromissionen (numera EFK) och nationell ledare för New Wine. För närvarande arbetar han i Woodlands Church, Texas

Kontakt - Bibelskolan

Hör gärna av dig med frågor eller anmäl dig direkt till: