Foto: Johannes Jönsson/ Susanne Gustafsson

Nya Bibelskolan 2024-2025

Bibelfördjupning för livet

Aktuell information:

Kursstart: tisdag 24 september 18.00-21.00
(Årskurs 3 med möjlighet att gå oavsett tidigare deltagande)
Avlutas maj 2025

Anmälan : senast 8 september

Kostnad: 200 kr/termin för fikat

Plats: Kyrkans Hus Utsikten

Lärare: Församlingens egna Hans Wolfbrandt och Karin Malmström samt söndagsföreläsare och vissa tisdagar

Höstens teman:
Bibeln, verkligheten och den kristna tron
Försoningen och korset
Den andliga kampen
Elia och Elisa
Den helige Ande
Det profetiska, funktion & uppdrag
Tjänstegåvorna
David, Salomo och templet

Två söndagsseminarier: september; Urskiljning, ny andlighet, gamla gudar, KIm Brynte (?)
november: De förföljda kristna

Vårens teman:
Korintierbreven -församlingens utmaningar
Apostlagärningarna
Kyrkans första tid; förföljelserna och den etablerade kyrkan
Himmel och helvete
Äktenskap och människnas identitet
Sakramenten
Gudstjänst såsom i himmelen
Treenigheten

Februari; ev långkursen Limitless

Nya Bibelskolan

När vi efter tolv år erbjudit bibelskola på deltid i församlingens regi har vi velat möjliggöra för många att fördjupa sig ett år i Guds Ord. Vår målsättning har också varit att förtydliga uttrycket GUDS RIKE  - vad är det, hur ser det ut, vad har det med mitt liv att göra? Att få ta nya steg på trons väg har också varit en viktig del . Mycket faller på plats när man ser Bibelns innehåll i sitt sammanhang.

Nya Bibelskolan träffas varannan tisdagskväll,  2-3 söndagseftermiddagar per termin samt en halvvecka dagtid i på vårterminen. Kursen sträcker sig  över två terminer
Läsåret 2022-23 nystartade vi och det räknar vi som läsår ett
Det följdes av läsår 2 och nu är det dags för årskurs 3 enligt ett rullande schema. Man kan påbörja sin Bibelskola vilket läsår som helst och också välja hur många år man vill gå. 

Tidigare årskurser 

1 hösttermin:
Bibelsyn och bibelförståelseapr
Skapelsen
Förbundstanken
Ett folk, ett land, en Gud
Mose liv och föredöme
Exodus
Domarboken, dess principer & getsalter
Bibelns profeter och deras tjänst

1.vårtermin:
 Jesus och Guds rike, Hans Wolfbrandt
 Lärjungaskap- att vara en och träna fler  Peter Stenman. präst i Romelanda/Kareby
Paulus-mission, Andens gåvor 1 Kor 12-14, Hans Wolfbrandt
Romarbrevet- rättfärdighetsläran                        
John Derneborg, pastor pingstförsamlingen i Vänersborg
Stilla veckans händelser och deras betydelse, Hans Wolfbrandt
Den profetiska församlingen, Karin Malmström
Efesierbrevet, Hans Wolfbrandt
Evighetshoppet 1 Kor 15                                         
Per Wallin, tidigare präst i Lyse församling

Söndag 12/3 Söndagsgästen
13.15-16.00
Kyrkans återkomst, inte om utan när.
Söndagsgästen Kjell- Axel Johansson undervisar utifrån sin senaste bok
Kjell-Axel är välkänd som pastor och har bland annat varit Sverigeansvarig för Örebromissionen (numera EFK) och nationell ledare för New Wine. För närvarande arbetar han i Woodlands Church, Texas

2. hösttermin

Hösten:
september  Bibeln, verkligheten och den kristna tron 
oktober  Försoningen och korset
Den andliga kampen
november  Elia & Elisa
Den helige Ande/ Hans

söndagsgästen inkl. predikan Kim Brynte  Sem: Ny andlighet, gamla gudar- urskiljning

Det profetiska, funktion och uppdrag
december  Tjänstegåvorna 

2. Våren
januari   David, Salomo och templet
Korintierbreven- församlingens utmaningar i vår tid

februari Kurs Limitless

Apostlagärningarna
Kyrkans första tid - etableringen och förföljelsen  Per-Eive Berndtsson

mars
Sakramenten
Församlingen och det ockulta
april Himmel & helvete
Äktenskap och människans identitet
maj  Gudstjänst såsom i himmelen
Treenigheten

Kontakt - Bibelskolan

Hör gärna av dig med frågor eller anmäl dig direkt till: