Bibelskolan

Bibelkunskap & bibelförståelse.

Bibelskola på hemmaplan

Församlingen erbjuder Bibelskola på hemmaplan två förmiddagar i veckan. Vi vill vara med och utrusta i en tid då evangeliet igen ska nå hela vårt folk. Vi välkomna elever från  pastoratet men också från andra orter.

Kontakt - Bibelskolan

Hör gärna v dig med frågor.