Foto: Anders Berholt

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet betalar en begravningsavgift.

Svenska kyrkan har fått ett uppdrag att sköta begravningsverksamheten överallt i landet (förutom Tranås och Stockholms kommun). Sedan 2017 är det en gemensam begravningsavgift i hela landet. 

Detta ingår i begravningsavgiften:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att huvudmannen (Svenska kyrkan Lysekil) tagit ansvaret. (Särskilda regler gäller om transporten görs utanför huvudmannens område).
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningscermoni utan religösa symboler (ceremonilokal).

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning.
 • Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos Svenska kyrkan Lysekil.
 • Annonsering.
 • Kistdekorationer.
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare. 
  Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund.
 • Urna.
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av gravplats.

Begravningsombud

I begravningsombudets uppgifter ingår bland annat att ha aktuell kunskap och ge råd om begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler till begravningsceremoni. Ombudet granskar även om begravningsavgiften ligger på en rimlig nivå.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som utser begravningsombud i regionen, länsstyrelsen har också tillsynsansvaret över dessa. 
Begravningsombud i Lysekil:

Bo Sandell
bossesandell@hotmail.com 
070-723 13 49