Foto: Tommy Hvitfeldt

Personal

Här är vi som jobbar i Lysekils pastorat

Kansli

Präster

Pedagog och verksamhetsledare

Diakoni
& Lysekils diakonala center - Arken

Musiker

 • Anders Berholt

  Anders Berholt

  Lysekils pastorat

  Arbetsledare - Lysekils norra församling, Musiker, Kommunikation & hemsida

  Mer om Anders Berholt

  Musiker i Lysekils norra församling

Café XP
Lysekils pastorats ungdomsverksamhet

Församlingsvaktmästare & lokalvård

Assistent i församlingsarbetet

Kyrkogårdsförvaltningen &
Fastighetsförvaltning