Foto: Tommy Hvitfeldt

Bro & Brastads kyrkor

Kom till vår vackra medeltidskyrka i Bro och vår ståtliga kyrka i Brastad.

Brastad kyrka

Kyrkobyggnaden

Tidigare stenkyrka på platsen uppfördes på medeltiden och föregicks sannolikt av en träkyrka. Ett torn av sten byggdes till 1801. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1876-1877 efter ritningar av arkitekt Frans Gustaf Abraham Dahl.

Kyrkan är byggd av granit och består av rektangulärt långhus med en smalare, femsidig korutbyggnad i öster. Sakristian är inrymd i korutbyggnaden och avskiljs från kyrkorummet med en skärm. Vid långhusets västra kortsida finns kyrktornet med huvudingång. Kyrkan har ett skifferklätt sadeltak.

Kyrkans inventarier

Den medeltida dopfunten är av sandsten och består av två delar: En cylindrisk cuppa utan ornament. En närmast fyrkantig fot som upptill övergår till rundad form. Den har i hörnen masker som biter i slingor, vilka förenas av en bågformad slinga. Funten är skadad och har sprickor. Altaruppsatsen är tillverkad 1669 av bildhuggaren Hans Swant.

Predikstolen är tillverkad 1876 och består av åttakantig korg med åttakantigt ljudtak. Predikstolens bildfält har skulpturer föreställande Martin Luther, Ansgar, Petrus, Paulus och kung David. I kyrktornet hänger en storklocka och en lillklocka. Båda klockorna göts om 1928 i Ystad. Ena klockan är ursprungligen från 1772 medan andra klockan är inköpt vid början av 1800-talet.

Stor renovering

2007 vidtog en stor renovering av Brastads kyrka. Dels fanns behov av nödvändigt underhåll och dels fanns behov av en grundlig restaurering av kyrkorummet som var fukt- och mögelskadat. Sedan fanns det önskemål om att handikappanpassa kyrkorummet och så långt det var möjligt ta fram ursprunglig färgsättning och dekor.  Vid renoveringen 1938 var funktionalismen den gängse stilen – släta ytor i grått, vitt och brunt. Man satte masonit över spegeldörrarna, räcket till predikstolen och altarringen. Arkitekt Anders Hansson tog fram ritningar och program för renoveringen. Konservator Anders Darwall gjorde en översyn över altaruppsats och predikstol samt gav förslag till dekorationsmålningar.

Det blev en ny altarring med svarvade pelare lik den som fanns före 1938. Altare och altartavla kom att flyttas fram, så att det blev större utrymme i sakristian. Där skapades bättre förvaringsutrymmen för textilier samt en toalett med skötbord. De flesta föräldrar tar på barnet dopklänningen i sakristian och man hade tidigare fått använda skrivbordet eller golvet. Det blev en ramp upp till koret och tvärgångar i höjd med dörrarna i långhuset. På detta sätt fick vi ett mindre rum i det stora kyrkorummet. Numera predikar prästen från ambon och församlingen tar plats i det främre bänkkvarteret. Det blev även en ny och bättre ljudanläggning. Även belysningen kom att förbättras. Under läktaren blev det en handikapptoalett och förrådsutrymmen samt ett rum från vilket de som har små och ibland högröstade barn kan delta i gudstjänsten utan att vara rädda för att störa andra gudstjänstbesökare. Detta rum används som samtalsrum och som samlingsrum för t.ex. brudpar och sorgefolk. Det blev också ett nytt värmesystem – bergvärme kompletterat med el.

Samfällda kyrkofullmäktige utsåg Bergmans Bygg AB till byggentreprenör och samordnare av arbetena, Erling Ohlssons Rör AB till VVS-entreprenör samt Fyrstads El AB till El-entreprenör.  Vi fick via stiftet kyrkoantikvarisk ersättning med 1,2 milj kr. Vi fick ett fungerande gudstjänstrum till glädje för vår generation och kommande.

Återinvigning

Lördagen den 22 december 2007 återinvigdes Brastads kyrka efter en grundlig restaurering. Den högtidliga återinvigningen leddes av dåvarande kontraktsprosten Göran Olofsson, Tossene, under medverkan av församlingens präster, diakonissa och kyrkvärdar. 300 personer fyllde kyrkan till sista plats. 

Bro kyrka

Kyrkobyggnaden

Bro kyrka av sten går tillbaka till 1200-talet. I slutet av 1600-talet byggdes kyrkan om och fick nuvarande bredd och femkantiga kor. Det nuvarande stentornet uppfördes år 1937 med liknande tornhuv som 1695-års torn. I kyrktornet hänger tre kyrkklockor. Under medeltiden var Bro kyrka mycket förmögen och ägde 29 gårdar. 

Kyrkans inventarier

En altaruppsats från år 1667 har gjorts av bildhuggaren Hans Swantz från Göteborg och hänger på den norra kyrkväggen. På den finns en nattvardstavla och de fyra evangelisterna. Den rikt förgyllda altarprydnaden har tillverkats av bildhuggaren Marcus Jäger den äldre från Tyskland. På den översta tavlan finns Jesus på korset. Försonaren omges av Maria och Johannes. Den undre tavlan föreställer nattvardens instiftande. På sidorna finns änglar med törnekrona, svärd och trumpeter. Bibeltexten är hämtad från Johannes första brev 1:7: ”Blodet från Jesus, hans Son, renar oss från all synd.” 

Blodet från Jesus, hans Son, renar oss från all synd. 

Johannes 1:7

Den nuvarande predikstolen tillverkades år 1722 av bildhuggaren Nicolaus Falk. Predikstolen har skulpturer av Jesus och de fyra evangelisterna. På predikstolshimlen finns miniatyr-målningar med motiv bl.a. från Vese gård och amiral Strömstiernas fartyg. Dessutom sju änglar på predikstols-himlen. Den översta ängeln håller ett band med bibelordet: ”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.” Lukas 11:28. Dopfunten är gjord i trä år 1697. 

Bro kyrka har fantastiska takmålningar från år 1709 av Christian von Schönfeldt. Takmålningarna skildrar skapelse-historien. Tavlan i mitten av kyrktaket föreställer den yttersta domen.

De äldsta nattvardskärlen – patén, oblatask och kalk - i silver är från början av 1700-talet. Kyrkans nuvarande orgel är byggd år 1998. Tidigare kyrkorglar byggdes år 1856, år 1936 och år 1951. Bro kyrka har ett altarförhänge och en mässkrud från år 1740.

Livets skeden

En bebis i dopklänning vilar i någons famn.

Dop

Dopet är startpunkten på vår vandring genom livet tillsammans med Gud. Dopets välsignelse påminner oss om att vi alltid är sedda och älskade,

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Går ni i bröllopstankar och vill ni gifta er i kyrkan? Oavsett om ni väljer stor fest eller en högtid i all enkelhet blir bröllopet ett minne för livet. Boka er dag i en av våra vackra kyrkor.

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?