Torsby pastorat

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöksadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Torsby pastorat

Harestad, Lycke, Marstrand & Torsby Församlingar

Expeditionens öppettider

Våra expeditionstider är  måndagar, onsdagar och fredagar kl 9.00-12.00. Tfn 0303-20 68 40. Frågor som rör kyrkogårdsförvaltning besvaras på telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 på Tfn.0303-20 68 42.

Vi har ingen växel, utan alla nås på sina direktnummer. Observera att även nummer som börjar med 0303 går till mobiltelefonerna. Se mer under fliken personal.

Torsby pastorat  Torsby 170

44273 Kärna 0303-206840

facebook.com/torsbypastorat

 

expeditionen är stängd 26/5 och 5/6

Kontakta jourhavande präst

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam?
RING Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst.
SKRIV DIGITALT BREV Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.
CHATTA Genom vår chatt når du Jourhavande präst måndag till torsdag 20-24. 

Sommarfika. Välkommen till Torsby församlingshem på en matigare smörgås för 30 kr kl.12,00 varje onsdag mellan 24/5-30/8.

Öppen kyrka,sommarcafé & sommarmusik

Sommarkyrka

Öppen kyrka,sommarcafé & sommarmusik


Fredag 26/5 kl.15.00 Marstrands församlingsgård
Café med sångframträdande av Furubergskören
Piteå församling.
”Nu är det härligt att leva!”
Från Taube till Disney i norrländsk  tappning.

Sångcafé med Furubergskören

Fredag 26/5 kl.15.00 Marstrands församlingsgård Café med sångframträdande av Furubergskören Piteå församling. ”Nu är det härligt att leva!” Från Taube till Disney i norrländsk tappning.

Kontaktperson: Präst Anders Radix 0303-206848

Friluftsgudstjänst Vandring Torsdag 25 maj Lycke Kl.10.00 Kläder efter väder. Medtag egen matsäck.

Kontaktperson: Präst Anders Radix 0303-206848

Välkommen den 1 juni kl 18.30 till Lycke kyrka.
Vi äter sallad tillsammans, pratar
med varandra o lyssnar till Patricia som berättar om det senaste i
Siphilile.Vi avslutar med aftonbön.
Anmäl om du kommer (pga. matinköp) till Ing-Marie svenning på tel.070-496 25 04.
Varmt välkommen!

Mentormammor Siphilile. Particia Hilly från Swaziland är på besök.

Välkommen den 1 juni kl 18.30 till Lycke kyrka. Vi äter sallad tillsammans, pratar med varandra o lyssnar till Patricia som berättar om det senaste i Siphilile.Vi avslutar med aftonbön. Anmäl om du kommer (pga. matinköp) till Ing-Marie svenning på tel.070-496 25 04. Varmt välkommen!

OBS! ej mässa 25/5 kl.18,30 Missionskyrkan Marstrand.

kommer att ske under höst, vinter, vår och eventuellt sommar 2016/17 och då är kyrkan stängd. Vi kommer att fira gudstjänst i Marstrands församlingsgård under tiden kyrkan är stängd.
Se gudstjänsttider i kalender nedan.

Renovering av Marstrands kyrka

kommer att ske under höst, vinter, vår och eventuellt sommar 2016/17 och då är kyrkan stängd. Vi kommer att fira gudstjänst i Marstrands församlingsgård under tiden kyrkan är stängd. Se gudstjänsttider i kalender nedan.

Gå till kalendern här nedanför för att se när/var gudstjänsterna äger rum.

Välkommen till gudstjänst i Torsby pastorat

Gå till kalendern här nedanför för att se när/var gudstjänsterna äger rum.

kontakta en präst de har tystnadsplikt
telefonnummer hittar du under fliken personal.
https://www.svenskakyrkan.se/torsby/personal

Vill du prata med någon?

kontakta en präst de har tystnadsplikt telefonnummer hittar du under fliken personal. https://www.svenskakyrkan.se/torsby/personal

Vanvårdande gravar

Kungörelse Vi har funnit flera gravar inom Harestad, Torsby, Lycke och Koöns kyrkogårdar som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda gravrättsinnehavarna till nedanstående gravar att avhjälpa vanvården. Om så inte sker inom ett år från denna dag kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven.

Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Tema

Herre över allting

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Daniel kapitel 7, vers 13 - 14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1 - 11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 1 - 8

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 110, vers 1 - 7

Av David, en psalm. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida, han krossar kungar på sin vredes dag, han dömer bland folken i sitt majestät, han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt.

Församlingsblad nr.1 2017

Församlingsblad nr.4 2016

Församlingsblad nr.3 2016

Församlingsblad nr.2 2016

Församlingsbladet nr.1 2016

Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Vi behöver få jubla och rikta vår tacksamhet och glädje till Gud. Bönewebben gör våra böner synliga, både för oss själva och för andra.

Svenska kyrkans bönewebb

Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Vi behöver få jubla och rikta vår tacksamhet och glädje till Gud. Bönewebben gör våra böner synliga, både för oss själva och för andra.

Här kan du lämmna din e-post för att få nyhetsbrev från Torsby pastorat