Torsby pastorat

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöksadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Torsby pastorat

Harestad, Lycke, Marstrand & Torsby Församlingar

Här kan du läsa om våra olika konfirmandgrupper i Torsby pastorat. 
  Anmälan sker genom formulär som finns på http://konfirmandikungalv.se.

Konfirmation

Här kan du läsa om våra olika konfirmandgrupper i Torsby pastorat. Anmälan sker genom formulär som finns på http://konfirmandikungalv.se.

Torsby pastorat bedriver förskolan Lyckan i Lycke, och vi söker förskollärare.

Förskollärare sökes

Torsby pastorat bedriver förskolan Lyckan i Lycke, och vi söker förskollärare.

Expeditionens öppettider

Våra expeditionstider är  måndagar, onsdagar och fredagar kl 9.00-12.00. Tfn 0303-20 68 40. Frågor som rör kyrkogårdsförvaltning besvaras på telefontid fredagar kl. 9-12 på Tfn.0303-20 68 42.

Vi har ingen växel, utan alla nås på sina direktnummer. Observera att även nummer som börjar med 0303 går till mobiltelefonerna. Se mer under fliken personal.

Torsby pastorat  Torsby 170

44273 Kärna 0303-206840

facebook.com/torsbypastorat

 

Meditationen på Marstrand INSTÄLLD 24/8

Kontakta jourhavande präst

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam?
RING Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst.
SKRIV DIGITALT BREV Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.
CHATTA Genom vår chatt når du Jourhavande präst måndag till torsdag 20-24. 

Välkommen på SOS gudstjänst= Små och stora gudstjänst.  15/10 kl.16 i Marstrand och kl.11 i Lycke  firar vi gudstjänst och mässa med små och stora. Barnkörerna medverkar välkommen. Psst glöm inte att fylla in ritmallen som finns i församlingsblad nr.3 2017 (som kommer ut innan helgen 3/9) och ta med den till gudstjänsten. 
Hoppas vi ses där. 

Välkommen på SOS gudstjänst= Små och stora gudstjänst.

Välkommen på SOS gudstjänst= Små och stora gudstjänst. 15/10 kl.16 i Marstrand och kl.11 i Lycke firar vi gudstjänst och mässa med små och stora. Barnkörerna medverkar välkommen. Psst glöm inte att fylla in ritmallen som finns i församlingsblad nr.3 2017 (som kommer ut innan helgen 3/9) och ta med den till gudstjänsten. Hoppas vi ses där. 

ICHTYS är samlingsnamnet för barnverksamhet i Torsby Pastorat.

Hej alla barn och era föräldrar välkomna till ICHTYS!

ICHTYS är samlingsnamnet för barnverksamhet i Torsby Pastorat.

Gå till kalendern här nedanför för att se när/var gudstjänsterna äger rum.

Välkommen till gudstjänst i Torsby pastorat

Gå till kalendern här nedanför för att se när/var gudstjänsterna äger rum.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16 - 18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4 - 11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 9, vers 46 - 48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 28, vers 6 - 9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

Församlingsblad nr.2 2017

Församlingsblad nr.1 2017

Församlingsblad nr.4 2016

Församlingsblad nr.3 2016

Församlingsblad nr.2 2016

Församlingsbladet nr.1 2016

Diskussionen böljade fram och tillbaka. Jag såg att konfirmanderna var ordentligt engagerade. Jag smög närmare. Och insåg att någonting hade gått väldigt väldigt fel under passet tidigare, då vi talat om hur en ska leva som kristen.

Tankar inför helgen

Diskussionen böljade fram och tillbaka. Jag såg att konfirmanderna var ordentligt engagerade. Jag smög närmare. Och insåg att någonting hade gått väldigt väldigt fel under passet tidigare, då vi talat om hur en ska leva som kristen.

Gör en bra sak om dagen!

Att fasta kan handla om mycket mer än att avstå från viss mat. Ladda hem årets fastekalender från Svenska kyrkan i Umeå för att få inspiration kring vad du kan göra varje dag. Skriv ut, klipp, vik och tejpa ihop den och låt den stå framme under fastan!

Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Vi behöver få jubla och rikta vår tacksamhet och glädje till Gud. Bönewebben gör våra böner synliga, både för oss själva och för andra.

Svenska kyrkans bönewebb

Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Vi behöver få jubla och rikta vår tacksamhet och glädje till Gud. Bönewebben gör våra böner synliga, både för oss själva och för andra.

Här kan du lämmna din e-post för att få nyhetsbrev från Torsby pastorat