Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Torsby pastorat

Harestad, Lycke, Marstrand och Torsby Församlingar

Resterande veckomässor i Torsby kyrka är inställda i maj månad.

Från och med juni månad är det sommaruppehåll för veckomässorna.

Inför 2020 uppdaterar vi våra olika gravskötselavtal och vi justerar priserna för att täcka våra omkostnader. Nytt sista datum att anmäla gravskötsel för nästa år är 15 februari 2020. 

Mer information om avtalen presenteras löpande under 2019. Håll utkik här på hemsidan eller på våra anslagstavlor där vi uppdaterar kontinuerligt.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till expeditionen. 

Gravskötsel

Inför 2020 uppdaterar vi våra olika gravskötselavtal och vi justerar priserna för att täcka våra omkostnader. Nytt sista datum att anmäla gravskötsel för nästa år är 15 februari 2020.  Mer information om avtalen presenteras löpande under 2019. Håll utkik här på hemsidan eller på våra anslagstavlor där vi uppdaterar kontinuerligt. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till expeditionen. 

För dig som hyr lokal eller på annat sätt bedriver verksamhet i våra församlingshem innebär detta att du måste följa instruktionerna för hur du hanterar och sorterar ditt avfall. Om du väljer att inte sortera enligt instruktionerna måste du själv ta med dig soporna. Osorterade sopor får inte slängas i pastoratets sopkärl.

Nu inför vi sopsortering

För dig som hyr lokal eller på annat sätt bedriver verksamhet i våra församlingshem innebär detta att du måste följa instruktionerna för hur du hanterar och sorterar ditt avfall. Om du väljer att inte sortera enligt instruktionerna måste du själv ta med dig soporna. Osorterade sopor får inte slängas i pastoratets sopkärl.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen

Öppet måndag, onsdag och fredag klockan 9.00-12.00

Telefon: 0303-20 68 40

Epost: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA