Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Jonas Edsberger

Jonas Edsberger

Torsby pastorat

Pastorsadjunkt - präst

Anna Eklöf-Valdés

Anna Eklöf-Valdés

Torsby pastorat

Förskolechef

Eleonor Evenbratt

Eleonor Evenbratt

Torsby pastorat

Diakon

Martin Grosshög

Martin Grosshög

Torsby pastorat

Fastighetsansvarig

Sofia Grosshög

Sofia Grosshög

Torsby pastorat

Barn och ungdom - församlingsassistent

Anna Holl

Anna Holl

Torsby pastorat

Musiker

Anna  Korshöj

Anna Korshöj

Torsby pastorat

Administrativ chef

Mats  Lendefors

Mats Lendefors

Torsby pastorat

Informationsassistent begravningsverksamheten

Martin Lidhall

Martin Lidhall

Torsby pastorat

Vaktmästare

Ing-Britt Lundell

Ing-Britt Lundell

Torsby pastorat

Förskollärare

gdpr dataskyddsförordningen

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

 

 

Dataskyddsombud i Torsby pastorat är: Anna-Karin Tellestam, Tellestams Redovisningsbyrå AB

Mail: Tellestam@telia.com