Meny

Personal

Här finner du förteckningar över de anställda i Torsby pastorat. Om du önskar kontakta pastoratet välj i första hand att vända dig till expeditionen så hänvisar de dig vidare till rätt person direkt.

Kontakta Torsby pastorat

På grund av spridningen av Coronavirus och Covid-19 gäller följande:

Expeditionen är öppen för telefonsamtal måndag, onsdag och fredag klockan 9.00-12.00. Besök ska bokas via telefon i förväg. E-post är det snabbaste sättet att nå pastoratet.

Telefon: 0303-20 68 40

Epost: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA 

gdpr dataskyddsförordningen

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

 

 

Dataskyddsombud i Torsby pastorat är: Anna-Karin Tellestam, Tellestams Redovisningsbyrå AB

Mail: Tellestam@telia.com