Meny

Torsby

Torsby kyrka ligger i utkanten av samhället Kärna, cirka tio kilometer väster om Kungälv. Kyrkan är en romansk kyrka av sten, byggd i mitten av 1800-talet. Tornet är dock äldre, det är bevarat från den medeltida kyrkan som fanns här tidigare, och fick stå kvar då denna revs 1851.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en restauration 1949. Orgeln byggdes så sent som 1990.

Dopfunten är från 1100-talet och utgör kyrkans äldsta inventarium. Den är gjord av glimmergnejs och numera placerad på en fot av trä.

På södra långhusväggen finns en tavla med namnen på socknens alla kyrkoherdar genom tiderna. Här kan man se brytningen med den katolska kyrkan på 1500-talet och övergången från norsk till svensk tid på 1600-talet

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag, onsdag och fredag klockan 9.00-12.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA