Foto: Malin Wrigstad/ Ikon

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete har två ansikten. Dels hjälparbete genom insamlingar och kampanjer, ACT och dels genom Svenska kyrkans utlandsförsamlingar, SKUT.

ACT Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Här kan du läsa mer om det.

I Torsby pastorat finns en ACT-grupp som leds av Ing-Marie Svenning. Är du nyfiken på vad det innebär och vill hjälpa till, kontakta Ing-Marie på mail: imsvenning@gmail.com

Svenska Kyrkan i Utlandet - SKUT

SKUT vänder sig till dig som är ute och reser vill ha någon prata med på sitt eget språk, vare sig det handlar om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. På sin hemsida skriver SKUT: ”Att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar.”

Läs mer om SKUT.