Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete har två ansikten. Dels hjälparbete genom insamlingar och kampanjer och dels genom Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Svenska kyrkans internationella arbete

Arbetet för en värld utan hunger, fattigdom och förtryck samlas i det som förr Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission, senare Hela Världen. Idag samlas allt under namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Medel till hjälparbete samlas in i Fastekampanjen och Julkampanjen som är de två stora insamlingarna varje år samt i söndagens kollekt som går till olika ändamål.

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med den världsvida organisationen Act-alliance.

Läs mer om Svenska Kyrkans internationella arbete.    

 

Svenska Kyrkan i Utlandet - SKUT

SKUT vänder sig till dig som är ute och reser vill ha någon prata med på sitt eget språk, vare sig det handlar om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. På sin hemsida skriver SKUT: ”Att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar.”

Läs mer om SKUT.

I Torsby pastorat samordas det intenationella arbetet av ”Internationella gruppen”. Gruppen leds av Ing-Marie Svenning. Är du intresserad av att engagera dig eller vill veta mera hör du enklast av dig till Eleonor Evenbratt, diakon.