Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Information om gravar med band runt sig

Har den graven du har hand om ett band runt sig? Det är för att den är ostadig och utgör en fara eller är skadad.

Varför kontrolleras gravstenar?

Var femte år ska gravstenar provtryckas för att behålla en säker miljö. Om gravstenarna är dåligt förankrade kan det utgöra en fara för både besökande och anställda. Därför har Centrala Gravvårdskommittén tillsammans med representanter från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationer tagit fram riktlinjer för stensäkringsarbete.

Jag fick ingen information om att graven var ostadig. Helt plötsligt var den bara avspärrad. Varför?

Om du står som gravrättsinnehavare kommer du få ett brev inom en månad efter avspärrning. Har du inte fått det kan det vara så att vi har fel kontaktuppgifter, i så fall vill vi att du hör av dig till oss. Kontaktuppgifter till expeditionen hittar du längre ner på den här sidan.

Vad gör jag för att graven jag har hand om ska bli säker?

Det du behöver göra är att ta kontakt med en stenhuggare som kan återställa stenen och säkra den. När arbetet sedan är genomfört behöver du återkoppla till oss så att vi vet om det.

Varför behöver jag betala för att åtgärda gravstenen? Ingår inte det i begravningsavgiften?

Du som gravrättsinnehavare har rätt att välja om det ska finnas en sten på graven eller
inte. Om valet är att ha en sten tillkommer vissa kostnader för innehavaren.
Begravningsavgiften är något som alla betalar, och de pengarna ska inte användas för enskilda gravrättsinnehavare.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps