Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Det är en akt av kärlek och respekt för den som avlidit, men också ett tillfälle att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Att samlas till begravningsgudstjänst; familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

När någon dött brukar man ofta ta kontakt med en begravningsbyrå, som i sin tur tar hand om praktiska saker som att boka begravningsgudstjänst. Om en begravningsbyrå inte anlitas är det viktigt att snarast ta kontakt med den församling den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

Själaringning

Det finns en gammal tradition att ringa i kyrkklockorna då någon dött, så kallad själaringning. Vi försöker att ha ringning så snart som möjligt efter dödsfallet. Vi har själaringning måndagar och torsdagar. Lycke kl. 9, Marstrand kl. 11, Harestad kl. 13 och Torsby kl. 15. I samband med själaringningen är kyrkan öppen för den som vill sitta ner en stund.

Tacksägelse

Söndagen efter att vi fått meddelande om dödsfallet tackar vi Gud för den person som dött. Detta sker i den ordinarie gudstjänsten i den församling där personen var folkbokförd.

Begravningsgudstjänst

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att få en begravningsgudstjänst. Kyrka, präst, kyrkomusiker och vaktmästare ingår. Extra sång- eller instrumentalsolister ingår dock inte. I Torsby pastorat finns möjlighet att ha begravning onsdagar, torsdagar eller fredagar. När en präst blivit bokad tar hon eller han kontakt med de anhöriga och tillsammans talar man om hur man vill utforma gudstjänsten.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA