Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Det är en akt av kärlek och respekt för den som avlidit, men också ett tillfälle att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Att samlas till begravningsgudstjänst; familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

När någon har dött brukar man som anhörig ofta ta kontakt med en begravningsbyrå, som i sin tur tar hand om praktiska saker som att boka begravningsgudstjänst. Om en begravningsbyrå inte anlitas är det viktigt att du som anhörig snarast tar kontakt med den församling som den person som dött tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

Själaringning

Det finns en gammal tradition att ringa i kyrkklockorna då någon dött, det kallas för själaringning. Vi försöker att ha ringning så snart som möjligt efter dödsfallet.

Här i Torsby pastorat är det själaringning på måndagar och torsdagar:

  • Lycke kyrka kl. 09.00
  • Marstrands kyrka kl. 11.00
  • Harestads kyrka kl. 13.00
  • Torsby kyrka kl. 15.00.

I samband med själaringningen är kyrkan öppen för den som vill sitta ner en stund.

Tacksägelse

Söndagen efter att vi fått meddelande om dödsfallet tackar vi Gud för den person som dött. Detta sker i en gudstjänst i den församling där personen var folkbokförd.

Begravningsgudstjänst

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att få en begravningsgudstjänst. Det som ingår är kyrka, präst, kyrkomusiker och vaktmästare. Extra sång- eller instrumentalsolister ingår dock inte. I Torsby pastorat finns det möjlighet att ha begravning på onsdagar, torsdagar eller fredagar. När en präst blivit bokad tar hon eller han kontakt med de anhöriga och tillsammans pratar man om hur man vill utforma gudstjänsten.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps 

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Leva vidare-grupp

Varje människas sorg är unik, men det kan vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Här i Torsby pastorat finns det samtalsgrupper för dig som förlorat en livskamrat. Läs mer här.

Någon att tala med

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur man har det, och vad man tänker och känner. I Svenska kyrkan kallas sådana samtal för själavårdssamtal.