Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöks- och postadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa som dött är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Det är en akt av kärlek och respekt för den som avlidit, men också ett tillfälle att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

När någon dött brukar man ofta ta kontakt med en begravningsbyrå, som i sin tur tar hand om praktiska saker som att boka begravningsgudstjänst.

Själaringning

Det finns en gammal tradition att ringa i kyrkklockorna då någon dött, så kallad själaringning. Vi försöker att ha ringning så snart som möjligt efter dödsfallet. Vi har själarigning måndagar och torsdagar. Lycke kl.9,Marstrand kl.11, Harestad kl. I3, Torsby kl.15. I samband med själaringningen är kyrkan öppen för den som vill sitta ner där en stund.

Tacksägelse

Söndagen efter det att vi fått meddelande om dödsfallet tackar vi Gud för den person som dött. Detta sker i den ordinarie gudstjänsten i den församling där personen var skriven.

Begravningsgudstjänst

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att få en begravningsgudstjänst. Vi har begravningstider tisdagar, torsdagar och fredagar. När en präst blivit bokad tar hon eller han kontakt med de anhöriga och tillsammans talar man om hur man vill utforma gudstjänsten.