Lycke kyrka och församlingshem

Den ursprungliga kyrkan invigdes i september 1827. Men ganska snart drabbades den av sprickor i väggarna, vilket berodde på att murarna gled på bergunderlaget. Därför borrades 1846 järndubbar in i berget vid foten av kyrkväggens utsida, och man tillverkade järnstänger som går mellan kyrkans långväggar.

Lycke kyrka renoverades invändigt 2013. Då byggdes kyrkan delvis om, och har sedan dess rymt både gudstjänstrum och församlingshem inom de yttre kyrkväggarna.

Kyrkan har blivit mer ändamålsenlig efter ombyggnaden. Den nya församlingssalen är byggd under läktaren. Ett nytt kök och nya toaletter har installerats och från kyrksalen är en ny trappa byggd upp till läktaren.

Adress: Stora Lycke 350, 44275 Lycke

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA