Förskolan Lyckan

Torsby pastorat driver förskolan Lyckan, i Lycke gamla församlingshem.

Förskolan har 34 platser, fördelat på tre avdelningar.

Vi arbetar utifrån Läroplanen och Svenska kyrkans värdegrund. Vi har ett samarbete med vårt pastorats kantor och diakon. Dom är på Förskolan regelbundet 1 gång/vecka. Vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån läroplanens mål och Svenska kyrkans värdegrund. Det pedagogiska arbetet styrs utifrån barngruppens intresse.

Vi ser leken som en del i det livslånga lärandet. Lyckan är en förskola med färre antal barn i grupperna. Pedagogerna har möjlighet att bemöta varje enskilt barns behov och utvecklingsnivå.

Våra avdelningar Solen 1-2 år. Månen 2-4 år. Stjärnan 4-6 år.

Förskolekö är den samma som den kommunala och vi tillämpar samma taxa. 

Förskolan finns på Facebook, sök efter ”Förskolan Lyckan” @fsklyckan

 

 

Personal Förskolan Lyckan

Personal med tjänst i förskolan Lyckan.

Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och emot diskriminering och kränkning i förskolan Lyckans verksamhet.