Förskolan Lyckan

Torsby pastorat driver förskolan Lyckan, i Lycke gamla församlingshem.

Förskolan Lyckan

Förskolan har 34 platser, fördelat på tre avdelningar, baserat på åldersindelade grupper.

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Svenska kyrkans värdegrund. Vi har ett nära samarbete med musiker och diakonimedarbetare i Torsby pastorat. De är på förskolan en gång per vecka. Det pedagogiska arbetet styrs utifrån barngruppens intresse.

Vi ser leken som en del i det livslånga lärandet. Lyckan är en förskola med färre antal barn i grupperna. Pedagogerna har möjlighet att bemöta varje enskilt barns behov och utvecklingsnivå.

Avdelningar på Lyckan

  • Solen för barn 1-2 år
  • Månen för barn 2-4 år
  • Stjärnan för barn 4-6 år.

Förskolekö är den samma som den kommunala och vi tillämpar samma taxa. 

Förskolan Lyckan finns på Facebook, sök efter ”Förskolan Lyckan” @fsklyckan

 

 

Personal Förskolan Lyckan

Personal med tjänst i förskolan Lyckan.

Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och emot diskriminering och kränkning i förskolan Lyckans verksamhet.