Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förskolan Lyckan

Sedan 2007 driver Torsby pastorat heltidsförskolan Lyckan, i Lycke gamla församlingshem.

Förskolan har 34 platser, fördelat på tre avdelningar.

Vi arbetar utifrån Läroplanen och Svenska kyrkans värdegrund. Vi har ett samarbete med vårt pastorats kantor och diakon. Dom är på Förskolan regelbundet 1 gång/vecka. Vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån läroplanens mål och Svenska kyrkans värdegrund. Det pedagogiska arbetet styrs utifrån barngruppens intresse.

Vi ser leken som en del i det livslånga lärandet. Lyckan är en förskola med färre antal barn i grupperna. Pedagogerna har möjlighet att bemöta varje enskilt barns behov och utvecklingsnivå.

Våra avdelningar Solen 1-2 år. Månen 2-4 år. Stjärnan 4-6 år.

Förskolekö är den samma som den kommunala och vi tillämpar samma taxa. 

Vi som arbetar på Lyckan. Ing-Britt Lundell Förskollärare, Susanne Löfström Förskollärare, Malin Olsson Barnskötare, Helena Åhman Barnskötare, Cornelia Salekärr Barnskötare, Anna Eklöf-Valdes Förskolechef och Förskollärare.

Kontakt: 0303-206838
anna.eklof-valdes@svenskakyrkan.se Facebook: Förskolan Lyckan