Förskolan Lyckan

Torsby pastorat driver förskolan Lyckan, i Lycke gamla församlingshem.

Förskolan Lyckan

Förskolan har 34 platser, fördelat på tre avdelningar. På Lyckan arbetar tre förskollärare och tre barnskötare med lång erfarenhet. Trygghet, trivsel och lärande med barnets behov i centrum är kännetecknande för Lyckan. Våra barngrupper har färre antal barn än vad andra förskolor kan erbjuda. Pedagogerna har möjlighet att arbeta med utveckling och lärande utifrån gruppens och varje barns enskilda behov.

Vi arbetar med skolverkets styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och utifrån Svenska kyrkans värdegrund. Vi har ett nära samarbete med musiker och diakonimedarbetare i Torsby pastorat. Musikern har sång och rytmik på förskolan en gång per vecka.

På Lyckan tycker vi det är viktigt med hållbar utveckling. Vår lunch är lokalt lagad, vi beställer bröd från ett lokalt bageri och all frukt vi ger barnen är ekologisk. Vår gård är en stor grön trädgård med fina lekmiljöer som lockar till riktigt mycket utevistelse.

Avdelningar på Lyckan

  • Solen för barn 1-2 år. Kontakt: 076-130 53 37
  • Månen för barn 2-4 år. Kontakt: 076-130 53 39
  • Stjärnan för barn 4-6 år. Kontakt: 076-130 53 40

Öppettider: kl. 06.00-18.00

Förskoleplats på Lyckan söks via denna länken och vi tillämpar samma taxa som den kommunala förskolan.

Uppsägning av förskoleplats

Uppsägningstiden av förskoleplats är två månader och lämnas in skriftligt till rektorn. Avgift uttas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

 

 

Personal Förskolan Lyckan

Personal med tjänst i förskolan Lyckan.

Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och emot diskriminering och kränkning i förskolan Lyckans verksamhet.