Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Körsång för barn

Vi har två barnkörer och vi medverkar i gudstjänsten några gånger per termin. Häng på!

Stjärnkören

Kör för barn som går i skolår 0-3

Voice of angels

Kör för barn som går i skolår 4-6.