Gaude!

Välkommen till vuxenkören Gaude!

Gaude! betyder Rejoice! eller på svenska: Gläd dig!

Körsång gör oss glada och ger färg åt våra liv! 
Gaudes repertoar är till stor del klassisk men vi sjunger också musik från andra genrer. Ibland medverkar kören i ett större projekt i pastoratets storkör.

Välkomna hälsas sångglada vuxna som är fullvaccinerade! (dvs. fått två doser)
Körövingarna sker tisdagar 18.30 – 21.00 i Lycke kyrka med start v. 38.         Kontakta körledare Louise Jansson för anmälan och eventuella frågor.

 De gånger församlingsråd äger rum på tisdagskvällar kommer vi repetera kl. 19.00–21.00

Louise Jansson

Louise Jansson

Torsby pastorat

Musiker