Gaudé!

Välkommen till vuxenkören Gaudé! Vi övar i Marstrands församlingsgård tisdagar kl. 18.30-21.00.

Gaudé! betyder Rejoice! eller på svenska: Gläd dig!

Körsång gör oss glada och ger färg åt våra liv! Gaudes repertoar är till stor del klassisk men vi sjunger också musik från andra genrer. Ibland medverkar kören i ett större projekt i pastoratets storkör.

Körövningar

Tisdagar kl. 18.30-21.00
Marstrands församlingsgård
Hitta via Google Maps.

Kontakta körledare Louise Jansson för anmälan och eventuella frågor.