Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Stjärnkören

Kör för barn som går i skolår 0-3

Vi övar i Torsby församlingshem på måndagar kl. 15.00-15.40.

Vi sjunger allt från dagens Disneymusik till sånger om vänskap och hur man ska vara mot sin medmänniska. Kören ska präglas av att alla får vara med och att vi duger precis som vi är. I Stjärnkören övar vi sånger som vi framför i gudstjänster några gånger per termin.

I anslutning till kören kan man delta i Måndagsklubben.

Anmälan krävs och i största möjliga mån deltagande vid körens framträdanden. Anmäl till och få mer information av körledaren.