Foto: Magnus Aronsson/ Ikon

Dop

Dopet är en gåva från Gud och dopets vatten är en inbjudan till ett liv med Gud. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan och en del av kyrkan i hela världen. Därför är det alltid extra roligt när vi får ha dop i gudstjänsterna. På den här sidan kan du läsa mer om dopet och boka en doptid.

Du döps i tre händer vatten, ”i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn”. Det är ett tecken på att du är ett Guds barn. Genom dopet får du ett löfte som säger att du aldrig är ensam eller övergiven. Dopet sker en gång i livet, men det kan ske när som helst i livet. 

Alla är välkomna i Guds gemenskap. Att döpa sitt barn är att ge det en god början i livet. Genom att döpas kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan. Om ni vill att ert barn ska bli medlem i kyrkan, men vill avvakta med dopet, kan ni meddela detta till expeditionen.

Det går givetvis att låta döpa lite äldre barn, att döpas som konfirmand eller som vuxen - det är aldrig för sent!

I Torsby pastorat har vi barndop i de ordinarie gudstjänsterna i församlingarna. Ibland är det två barn som döps vid samma tillfälle, men inte fler.

Boka dop

Själva dopet bokas genom att fylla i formuläret ”Önskemål om dop” nedan. När vi fått in ert önskemål tittar vi om datumet och kyrkan ni önskat är ledigt och sedan återkopplar vi till er. Undrar ni något är ni välkomna att kontakta expeditionen, se kontaktuppgifter nedan.

När dopdagen närmar sig tar den präst som ska döpa kontakt med dopfamiljen för ett samtal. Vi ser med glädje att många är delaktiga vid dopet, t ex genom att läsa en text, be en bön eller kanske hälla upp dopvattnet. Det sistnämnda brukar vara en uppskattad och rolig uppgift för storasyskon.

Önskemål om dop

Fält gällande vårdnadshavare nedan är obligatoriska om det finns två vårdnadshavare.

GDPR Dataskyddsförordningen

Läs om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter. 

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Praktisk information om dop:

Bra att veta inför dop

Att bli döpt, eller att låta döpa sitt barn, är inget som är svårt eller komplicerat. Men det kan ändå dyka upp frågor och funderingar. Inför dopet får du/ni träffa prästen och prata igenom vad dopet innebär och hur det går till. Här hittar du praktisk information inför dopgudstjänsten.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps