Foto: Magnus Aronsson/ Ikon

Dop

Dopet är en gåva från Gud och dopets vatten är en inbjudan till ett liv med Gud. Genom dopet blir man en del av kyrkan i hela världen. Därför är det alltid extra roligt när vi får ha dop i våra gudstjänster.

Du döps i tre händer vatten, ”i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn”. Det är ett tecken på att du är ett Guds barn.

Du får ett löfte - du är aldrig ensam eller övergiven. Dopet sker en gång i livet, men det kan ske när som helst i livet.

Alla är välkomna i Guds gemenskap. Att döpa sitt barn är att ge det en god början i livet. Genom att döpas kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan. Om ni vill att ert barn ska bli medlem i kyrkan, men önskar avvakta med dopet, kan ni meddela detta till expeditionen.

Det går givetvis att låta döpa lite äldre barn, att döpas som konfirmand eller som vuxen - det är aldrig för sent!

I Torsby pastorat har vi barndop i våra ordinarie gudstjänster i församlingarna. Ibland är det två barn som döps vid samma tillfälle, men inte fler.

Själva dopet bokas genom vår expedition. När dopdagen närmar sig tar den präst som ska döpa kontakt med dopfamiljen för ett samtal. Vi ser med glädje att många är delaktiga vid dopet, t ex genom att läsa en text, be en bön eller kanske hälla upp dopvattnet.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA