Kyrkoavgift

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar nästan 70 % av alla svenskar. Som medlemmar i Svenska kyrkan bidrar vi till att bära vidare den kristna tro som Svenska kyrkan delar och våra traditioner. Vi hjälper också till att bevara våra kyrkobyggnader och ge människor en plats för stillhet, tröst, glädje, gemenskap, öppenhet och trygghet.

Var och en som är medlem i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor din kyrkoavgift är beror på din inkomst och var du bor. För medlemmar i Svenska kyrkan i Torsby är kyrkoavgiften 1,12 kr per 100-lapp (2019). 1,08kr går till verksamheten i församlingarna här hemma samt bidrar till Svenska kyrkans verksamhet utanför Sveriges gränser och 0,04 kr går till Göteborgs stift. Begravningsavgiften är 0,253 kr (2019) och betalas av alla oavsett om man är medlem eller ej.

Tack vare kyrkoavgiften kan man till exempel välja att gifta sig i Svenska kyrkan utomlands. Ibland behöver människor vårt stöd ute i världen och vid katastrofer är det vår självklara uppgift att hjälpa till med kyrkans personal och bistånd. Svenska kyrkan driver också bland annat genom ACT - Action by Churches Together aidsprojekt, bygger skolor och sjukhus och utbildar människor.

Genom kyrkoavgiften finansieras kyrkans verksamhet, som t.ex.:

-       Gudstjänster av många olika slag.

-       Konserter, sång- och musikupplevelser i kyrkorna (oftast gratis)

-       Enskilda samtal och stöd av präst och diakon (kostnadsfritt)

-       En omfattande körverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

-       Rätt till dop utan kostnad.

-       Rätt till vigsel utan kostnad.

-       Rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad.

-       En omfattande verksamhet för barn, ungdomar och familjer (öppen förskola,           barngrupper, läger, ungdomsgrupper etc.).

-       Konfirmandarbete.

-       Sjukhuskyrkan för sjuka, anhöriga och personal.

-       Hjälp och stöd vid kriser.

-       Underhåll av våra kyrkor.

-       Internationellt bistånd.

-       Du kan påverka hur kyrkan styrs och utvecklas genom att rösta i de kyrkliga             valen och väljas till förtroendeman i kyrkans olika val från 18 års ålder.

-       Du är röstberättigad från 16 år.

Läs mer om medlemskapet i Svenska kyrkan här.

Kyrkoavgiften, som kyrkans medlemmar betalar, är helt skild från begravningsavgiften, som alla människor, folkbokförda i Sverige, betalar.

Läs mer om begravningsavgiften här.