Kyrkoavgift

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar nästan 70% av alla svenskar. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att bära vidare den kristna tro och de traditioner som Svenska kyrkan delar. Du hjälper samtidigt till att bevara det kulturarv som kyrkobyggnaderna är. Du möjliggör också att Svenska kyrkan kan ge människor en plats för stillhet, tröst, glädje, gemenskap, öppenhet och trygghet.

Var och en som är medlem i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor din kyrkoavgift är beror på din inkomst och var du bor. För medlemmar i Svenska kyrkan i Torsby är kyrkoavgiften 1,12 kr per 100-lapp (2022). 1,08 kr går till verksamheten i församlingarna här hemma samt bidrar till Svenska kyrkans verksamhet utanför Sveriges gränser och 0,04 kr går till Göteborgs stift. Begravningsavgiften är 0,261 kr (2022). Det är viktigt att komma ihåg att begravningsavgift betalas av alla, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 

Tack vare kyrkoavgiften finns det till exempel möjlighet att välja att gifta sig i Svenska kyrkan utomlands. Ibland behöver människor kyrkans stöd ute i världen och vid katastrofer är det vår självklara uppgift att hjälpa till med personal och bistånd. Svenska kyrkan driver också bland annat genom ACT - Action by Churches Together - aidsprojekt, bygger skolor och sjukhus och utbildar människor.

Genom kyrkoavgiften finansieras kyrkans verksamhet. Som medlem är du med och bidrar till allt det här:

 • Gudstjänster av många olika slag
 • Konserter, sång- och musikupplevelser i kyrkorna (oftast kostnadsfritt)
 • Enskilda samtal och stöd av präst och diakon (kostnadsfritt)
 • En omfattande körverksamhet för barn, ungdomar och vuxna
 • Rätt till dop utan kostnad
 • Rätt till vigsel utan kostnad
 • Rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad
 • En omfattande verksamhet för barn, ungdomar och familjer (t.ex. öppen förskola, barngrupper, läger, ungdomsgrupper etc.)
 • Konfirmandarbete
 • Sjukhuskyrkan för sjuka, anhöriga och personal
 • Hjälp och stöd vid kriser
 • Underhåll och bevarande av kulturarv i form av kyrkobyggnader
 • Internationellt bistånd
 • Du kan påverka hur kyrkan styrs och utvecklas genom att rösta i kyrkovalet som sker vart fjärde år. Alla medlemmar över 16 år har rösträtt. Du kan också väljas till förtroendeman i kyrkans olika val från 18 år.

Läs mer om medlemskap i Svenska kyrkan.

Läs mer om begravningsavgiften.