Torsby pastorats storkör

Välkommen med i gänget!

Vi erbjuder alla vuxna som vill sjunga i kör att delta i övningarna i Torsby kyrka och församlingshem på måndagar mellan klockan 18.30–21, se kalendern. Vi utgår från en storkör där vi gemensamt övar inför några projekt och dessutom kommer det att finnas möjlighet att delta med körsång i ordinarie gudstjänster, eventuellt i mindre grupper. På sikt kommer vi att vidareutveckla projekttanken och erbjuda möjlighet att delta i mera specifika projekt i olika genrer (gospel, pop, visa klassiskt osv.).

Körledare