Skapande kör!

Välkommen med i gänget!

Skapande kör!

Kören där vi främst sjunger pop, gospel, ballad, m.m. men där vi också hittar sätt att använda rummet och kroppen för att gestalta sångernas texter och budskap. Genom lättsamma övningar för röst och rörelse skapar vi en helhet för framförandet av enskilda sånger eller en hel konsert.

Vi kommer också vid några tillfällen samarbeta med pastoratets övriga körer.

Vi träffas i Torsby kyrka utanför Kungälv på måndagar 18:30-21:00 och tillsvidare tar vi med egen fika men kaffe finns på plats.

Vid frågor och anmälan, kontakta körledare Anna Holl.