Marstrand

Marstrands kyrka ligger vid Drottninggatan på Marstrandsön. På ön finns också församlingsgården. Marstrands kyrkogård hittar du på Koön.

Marstrands kyrka är en populär vigselkyrka, särskilt sommartid.

Kyrkan är den enda medeltida byggnad som finns kvar på Marstrand. Man tror att den har sitt ursprung från slutet av 1200- eller början av 1300-talet. Kyrkan har byggts om och till flera gånger och genomgick senast en omfattande renovering 2017. Hela trätaket med kopparbeläggning på långskeppet byttes ut och kyrkan putsades om ut- och invändigt. Dessutom förgylldes korset på tornet som kronan på verket.

Den gamla prästgården på Hospitalsgatan fungerar idag som församlingshem och kallas Marstrands församlingsgård. När församlingen inte har egna aktiviteter kan man ibland hyra den, t ex för att ha dopkaffe eller minnesstund.

Utanför församlingsgården finns en välbesökt och prunkande trädgård, den så kallade Sinnenas trädgård. En fristående ideell förening har bildats för att anlägga och sköta planering och plantering med mera.

Marstrands kyrkogård ligger på Koön. Här finns också ett kapell.

Adress till kyrkan: Drottninggatan, 442 67 Marstrand
Hitta via Google Maps.
Adress till församlingsgården: Hospitalsgatan 8, 442 67 Marstrand
Hitta via Google Maps.

Marstrands församlingshem Foto: Kerstin Arnesson

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 09.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 09.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps 

Projekt: Orgelrenässans i Marstrand

Det pågår ett projekt med att bygga en rekonstruktion av Sveriges äldsta spelbara orgel - en renässansorgel som fanns i Marstrands kyrka mellan åren 1604 och 1804. Planen är att, med 1500-talets hantverksmetoder, bygga en rekonstruktion av denna Brebusorgel.