Marstrand

Marstrands kyrka ligger vid Drottninggatan på Marstrandsön. Det är en populär vigselkyrka, särskilt sommartid.

Kyrkan är den enda medeltida byggnad som finns kvar på Marstrand. Man tror att den har sitt ursprung från slutet av 1200- eller början av 1300-talet. Kyrkan har byggts om och till flera gånger och genomgick senast en omfattande renovering 2017. Hela trätaket med kopparbeläggning på långskeppet byttes ut och kyrkan putsades om ut- och invändigt. Dessutom förgylldes korset på tornet som kronan på verket.

Den gamla prästgården på Hospitalsgatan fungerar idag som församlingshem. När församlingen inte har egna aktiviteter kan man ibland hyra den, t ex för att ha dopkaffe eller minnesstund.

Utanför församlingshemmet i Marstrand finns en välbesökt och prunkande trädgård. Sinnenas trädgård, en fristående ideell förening, har bildats för att anlägga och sköta planering och plantering med mera.

Marstrands kyrkogård ligger på Koön. Här finns också ett kapell.

Adress till kyrkan: Drottninggatan, 44030 Marstrand
Adress till församlingsgråden: Hospitalsgatan 8, 44030 Marstrand

Marstrands församlingshem Foto: Kerstin Arnesson

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA