Kyrkskjuts

Har du svårt att ta dig till kyrkan? Om du bor här i Torsby pastorat och vill komma till gudstjänsterna, men inte har möjlighet att köra själv eller åka kollektivt finns det möjlighet att åka kyrkskjuts.

Kyrkskjuts kan du åka till kyrkan/församlingshemmet i Torsby, Harestad, Lycke eller till färjeläget på Koön (för att sedan ta färjan till Marstrandsön).

Boka kyrkskjuts

Du bokar hos Taxi Pelle på telefon 0303-634 44 senast dagen innan.
Kostnaden blir 20 kronor som du betalar till chauffören, resten av kostnaden står Torsby pastorat för.