Körsång för vuxna

Vi har två körer och ibland samlas båda till en storkör. Vi har även en grupp som träffas för sång och gemenskap. För mer information, se nedan.