Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Körsång för vuxna

Vi har två körer och ibland samlas båda till en storkör. Vi har även en grupp som träffas för sång och gemenskap. För mer information, se nedan.

Skapande kör!

Välkommen med i gänget! Start v.35

Gaudé!

Välkommen till vuxenkören Gaudé! Start v.36

Sjönsångarna

Sång, samtal och samvaro, öppet för alla. Start v.35