Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan behövs. Det går inte att tänka bort kyrkorna i vår bygd. Genom tiderna är kyrkan en samlingspunkt i livets olika situationer. I Torsby pastorat är kyrkans uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling - nu som alltid. Kyrkorna behövs för bygden och kyrkans arbete behövs för människorna.

 

 

Svenska kyrkan behöver dig. Att du och andra är med i kyrkan är en förutsättning för kyrkan idag och i framtiden. Utan människor förfaller kyrkorna och kyrkans verksamhet dör. Du är betydelsefull. Att vara medlem är viktigt.

Kyrkorna

Kyrkorna är rum för lugn och eftertanke. Kyrkan erbjuder möte med Gud och varandra. Den inbjuder till gudstjänster, musik och konserter. Där ordnas dop, konfirmationer, bröllop och begravningar.

Dit kan man komma för att be en bön och tända ett ljus för någon eller något.

Kyrkan består genom tiderna. Kyrkorna är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Som medlem är du med och bevarar det till kommande generationer. Kyrkorna i Torsby pastorat har stått i hundratals år tack vare våra förfäder. Idag är ansvaret vårt.

Det sociala arbetet

Det kallas i kyrkan för diakoni. Genom diakonin ges stöd till sjuka, ensamma, sörjande och utsatta. Kyrkan är med i krisgruppsarbete och finns på sjukhus och äldreboenden. Församlingen inbjuder till gemensamma aktiviteter, gör hembesök och stöttar. Vi erbjuder också enskilda samtal utan kostnad. Prästen har en unik absolut tystnadsplikt. Vi finns med när livet går i bitar, både för den enskilde och vid större katastrofer.

Livets största tillfällen

Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. Det kan handla om dop, konfirmation, vigsel, begravning eller annat. Tro och egna erfarenheter har gett kyrkans medhjälpare kompetens att vara med i både glädje och sorg.

Musik

Musikens språk når vårt inre på ett särskilt sätt. Kyrkans inbjuder både till att uppleva musik av hög klass och att själv vara med och musicera under professionell ledning. Det gäller körer för alla åldrar och nivåer, där man övar, sjunger och har trevligt. Kyrkans musikgudstjänster och konserter känner alla till.

Livskunskap för alla åldrar

Till kyrkan inbjuds barn och ungdomar till sammanhang där de kan växa i trygghet och självkänsla. Familjer samlas för inspiration under trevliga former. Kyrkan hjälper till att skapa en meningsfull fritid och förmedla goda kunskaper för livet, till exempel genom barn- och ungdomsverksamhet, läger och fina gudstjänster där alla åldrar är välkomna.

Kyrkans röst

Människor behöver livet igenom möjligheter att få samtala om vad kristen tro är och dela erfarenheter i livet. Kyrkan ger Jesus Kristus en plats i centrum. Kyrkan vill inspirera till att ta ställning i frågor som rör livsstil och etik. Vi vill öppna för samtal om tro, hopp och en god grund i livet. Kyrkans röst behövs i dagens samhälle. Som medlem hjälper du den rösten att höras.

Du har rättigheter som medlem

Som medlem har du, till skillnad från icke medlemmar, rätt att:

-       få en kyrklig vigsel. (Kyrka, präst och musik ingår.)

-       få en kyrklig begravning. (Kyrka, präst och musik ingår.)

-       rösta i kyrkovalet om du fyllt 16 år och bli vald om du fyllt 18 år.

Du bidrar ekonomiskt

En hundradel av din intjänade inkomst ger du som medlem till Svenska kyrkan i Torsby pastorat. Medlemsavgiften går till församlingarnas verksamhet som beskrivs här ovan och till underhåll av kyrkorna.

Det som kallas begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem eller inte. De pengarna används till pastoratets kyrkogårdar och begravningsförvaltningen, som kyrkan sköter på samhällets uppdrag.

Du kan engagera dig på olika sätt

Du är välkommen att ge av din tid och ditt engagemang för den goda sak som är kyrkans. Det finns många sätt. Man kan sjunga i kör, vara ledare, vara medhjälpare i gudstjänster, med mera. Den viktigaste uppgiften är att vara med och fira gudstjänst.

Ta kontakt så berättar vi mer!

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA