Kyrkoråd

Här finns alla protokoll från kyrkorådets möten under mandatperioden 2022-2025

KYRKORÅD
Kyrkorådet är Torsby pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

1. Bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,

2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inte skall skötas av någon annan,

3. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut. 

Kyrkorådet består av 6 valda ledamöter med 4 ersättare samt kyrkoherden.