Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Diakoni

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och protestera mot övergrepp. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras.

Torsby pastorat vill verka för en diakonal närvaro och medvetenhet i församlingen genom att erbjuda människor mötesplatser och finnas till för människor i alla åldrar som behöver samtal och stöd. I uppgiften ingår också att uppmuntra till ett gemensamt ansvar och omsorg om varandra. Tillsammans utgör vi ju Kristi kropp.

Någon att tala med

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur man har det, och vad man tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.