Foto: Kristin Lidell/ Ikon

Gravskötsel

Här finner du ny information gällande avtal om gravskötsel inom Torsby pastorat.

Från och med den 1 januari 2020 kommer Torsby pastorat inte längre teckna några nya avtal för gravskötsel.

De avtal för gravskötsel som redan är tecknade löper tiden ut och kommer därefter automatiskt avslutas.

Om ni önskar upphandla gravskötsel framledes, av grav ni innehar gravbrev på, ber vi att få hänvisa till fristående trädgårdsentreprenör.

Bakgrunden till förändringen är att den avgift Kyrkogårdsförvaltningen behöver ta ut för att kunna utföra arbetet med gravskötsel, inte längre upplevs som rimlig och att många som idag upphandlar tjänsten från Kyrkogårdsförvaltningen inte varit nöjda med den nivå som arbetet utförts på. Sammantaget gör detta att vi därför inte längre kan åta oss teckna nya avtal för gravskötsel.

Gravar som av Länsstyrelsen bedöms ha ett kulturhistoriskt värde kommer fortsättningsvis Kyrkogårdsförvaltningen i Torsby pastorat att ansvara för. Mer om detta uppdrag går att läsa på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet

 

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA