Foto: Kristin Lidell/ Ikon

Gravskötsel

Här hittar du information gällande avtal om gravskötsel inom Torsby pastorat.

Från och med den 1 januari 2020 tecknar Torsby pastorat inte längre några nya avtal för gravskötsel.

De avtal för gravskötsel som redan är tecknade löper tiden ut och kommer därefter automatiskt att avslutas.

Om ni önskar upphandla gravskötsel framledes, av grav ni innehar gravbrev på, ber vi att få hänvisa till fristående trädgårdsentreprenör.

Bakgrunden till förändringen är att den avgift som Kyrkogårdsförvaltningen behöver ta ut för att kunna utföra arbetet med gravskötsel, inte längre upplevs som rimlig och att många som idag upphandlar tjänsten från Kyrkogårdsförvaltningen inte varit nöjda med den nivå arbetet utförts på. Sammantaget gör detta att vi därför inte längre kan åta oss teckna nya avtal för gravskötsel.

Gravar som av Länsstyrelsen bedöms ha ett kulturhistoriskt värde kommer fortsättningsvis Kyrkogårdsförvaltningen i Torsby pastorat att ansvara för.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps