Orgelrenässans i Marstrand

Ett världsunikt kulturarv

1604 fick Marstrand sin första orgel, en unik orgel av högsta europeiska klass – en 
renässansorgel. Under 1700-talet byggdes orgeln om och såldes 1804 till Morlanda 
församling på Orust. Denna orgel restaurerades 2001 och är idag Sveriges äldsta 
spelbara orgel.

Men hur klingade den ursprungliga orgeln i Marstrands kyrka 1604?

Med projektet Orgelrenässans i Marstrand ska vi ta reda på detta.

Med hjälp av senaste forskningsrön bygger vi med 1500-talets hanverksmetoder en rekonstruktion av Brebus-orgeln. Sveriges äldsta orgel återskapas, den enda i vårt land med placering i koret på en sidoläktare, som också rekonstrueras.

Ett unikt centrum för dansk och svensk renässansmusik skapas. Marstrands kulturarv återuppväcks, staden berikas och kan på nytt bli ett europeiskt kultur- och musikcentrum. 

För vidare läsning, se pdf:en nedan.

Den 14 oktober 2021 fick många uppleva unik konsert i Marstrands kyrka i samarbete med Göteborgs Internationella orgelfestival. För att se konserten, klicka på länken här:

https://drive.google.com/drive/folders/18U0SJrmEBAOCQVcxlZNV8L3KTICSutit?usp=sharing

För frågor, vänligen kontakta Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborgs Internationella Orgelakademi: hans.davidsson@organacademy.se eller församlingsmusiker:Louise Jansson: louise.jansson@svenskakyrkan.se