Foto: Magnus Aronsson/ Ikon

Voice of angels

Kör för barn som går i skolår 4-6.

Vi övar i Torsby församlingshem på måndagar kl. 15.45-16.30.

Vi utvecklar vår röst tillsammans och sjunger en blandad repertoar, exempelvis dagens poplåtar till filmmusik. Vi pratar om hur vi kan koppla texterna som vi sjunger till vår egen tro. Kören ska präglas av att alla får delta efter sin förmåga och att vi duger precis som vi är. I Voice of Angels övar vi sånger som vi framför i gudstjänster några gånger per termin.

I anslutning till kören kan man delta i Måndagsklubben.

Anmälan krävs och i största möjliga mån deltagande vid körens framträdanden. Anmäl till och få mer information av körledaren.