Kyrkor och församlingshem

I Torsby pastorat i Kungälvs kommun finns fyra församlingar med varsin kyrka; Harestad, Lycke, Marstrand och Torsby. Alla kyrkorna har sin historia och lever idag!

I pastoratets församlingshem träffas alla åldrar till församlingsverksamhet såsom körer, arbetskrets och grupper av olika slag. Lokalerna lånas/hyrs även ut vid t.ex. dopkalas, bröllopsfest och begravningskaffe.

Personalen arbetar i och för alla församlingarna. Sedan 1 januari 2014 har församlingarna också ett gemensamt kyrkoråd.

De flesta söndagarna firas gudstjänst i två av församlingarna. Vid de stora högtiderna firas ofta gudstjänst i alla församlingar och ett par gånger om året brukar vi ha en gemensam gudstjänst för alla i pastoratet. Gudstjänst i vardagen - veckomässa firas i alla församlingar varje vecka.

Den gemensamma pastorsexpeditionen finns i Kärna, precis vid Torsby kyrka.

Sopsortering

Nu inför vi sopsortering i alla våra lokaler
 

För dig som hyr lokal i våra församlingshem innebär detta att:

- Matavfall skall slängas i brun papperspåse i diskbänksskåpet. Hyresgäst eller verksamhetsansvarig ansvarar för att papperspåsen slängs i brun tunna på gården. OBS! Påsen måste ut varje dag oavsett mängd, annars drar den till sig oönskade djur.

- Kartong, plast, metall, glas, batterier med mera sorteras i avsett sorteringskärl/sorteringsskåp.

- Övrigt (brännbart) slängs i vanliga soporna som sedan töms i grön tunna på gården.

 
Om du väljer att inte sortera enligt ovanstående måste du själv ta med dig soporna. Osorterade sopor får inte slängas i pastoratets sopkärl. 

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA