Kyrkofullmäktige

Här finns alla protokoll från Kyrkofullmäktiges möten under mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Torsby pastorats högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. Mål och riktlinjer för verksamheten,

2. Budget och kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,

3. Kyrkorådets och församlingsrådens organisation och verksamhetsformer,

4. Val av ledamöter i kyrkorådet, församlingsråden, valnämnden samt val av revisorer

5. Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och

6. Årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kyrkofullmäktige i Torsby pastorat består av 18 ledamöter och 10 ersättare.