Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjönsångarna

Sång, samtal och samvaro, öppet för alla.

Gruppen ses i Lycke kyrka på torsdagar kl. 14.00-16.00.

Detta är gruppen för dig som tycker att det är roligt att träffas och sjunga utan prestationskrav. Du behöver inte ha någon sångvana, en god vilja och ett glatt humör räcker långt. Kontakta ledaren för mer information.

Tomas  Mellås

Tomas Mellås

Torsby pastorat

Musiker