Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjönsångarna

Sång, samtal och samvaro, öppet för alla.

Sjönsångarna ses i Lycke kyrka på torsdagar kl. 14.00-16.00.

Detta är träffpunkten för dig som tycker att det är roligt att ses och sjunga utan prestationskrav. Du behöver inte ha någon sångvana, en god vilja och ett glatt humör räcker långt. Margaretha Bengtsson leder sången. Kontakta expeditionen för mer information.